Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 334562-2020

16/07/2020    S136

Latvija-Gulbene: Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums

2020/S 136-334562

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Gulbenes novada pašvaldība
Valsts reģistrācijas numurs: 90009116327
Pasta adrese: Ābeļu iela 2
Pilsēta: Gulbene
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Pasta indekss: LV-4401
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Evita Lode
E-pasts: dome@gulbene.lv
Tālrunis: +371 64474913
Fakss: +371 64497730
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.gulbene.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1045
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Pašvaldība
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm

Atsauces numurs: GNP 2020/32/EKII
II.1.2)Galvenās CPV kods
31000000 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
31000000 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
34993000 Ielu apgaismojums
45220000 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gulbenes novads.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 085-200637
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu, kas nosaka, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu “Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. GNP 2020/32/EKII, jo ir jāveic būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā (tehniskajā specifikācijā).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/07/2020