Lieferungen - 334670-2020

16/07/2020    S136

Latvija-Rīga: Slimnīcas veļa

2020/S 136-334670

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003951628
Pasta adrese: Hipokrāta iela 2
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: LV-1038
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Iepirkumu daļa
E-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Tālrunis: +371 67042336
Fakss: +371 67042332
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.aslimnica.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/309
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Veļas iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāriem”

Atsauces numurs: RAKUS 2020/15K
II.1.2)Galvenās CPV kods
39518000 Slimnīcas veļa
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Veļas iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāriem”.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 45 290.50 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Operāciju veļa

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
39518000 Slimnīcas veļa
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāri.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Veļas iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāriem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Gultas veļa un piederumi.

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
39518000 Slimnīcas veļa
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāri.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Veļas iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāriem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 059-140861
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Operāciju veļa.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
30/06/2020
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA “Estens”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003368991
Pasta adrese: Ozolu iela 7–79
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1005
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 45 290.50 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 45 290.50 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Gultas veļa un piederumi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Konkursa 2. daļā iesniedza tikai viens pretendents. Veicot esošo tirgus izpēti šajā segmentā, tika konstatēts, ka ir vairāki piegādātāji, kas spētu nodrošināt gultas veļu un piederumu piegādi.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/07/2020