Lieferungen - 334692-2020

16/07/2020    S136

Polen-Ciechanów: Trinkwasser

2020/S 136-334692

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Nationale Identifikationsnummer: PL922
Postanschrift: pl. Jana Pawła II 6
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Kowalska
E-Mail: przetargi@umciechanow.pl
Telefon: +48 23-674-92-09
Fax: +48 23-672-29-63

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umciechanow.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.umciechanow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Urząd Miasta Ciechanów

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.19.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
41110000 Trinkwasser
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Cena podana przez usługobiorcę za świadczoną dostawę będzie obowiązywała zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3. Realizowanie dostaw będzie się odbywało sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru Zamawiającego.

Kody CPV: 65111000-7; 65100000-4; 90410000

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 64 074.07 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

teren miasta Ciechanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Cena podana przez usługobiorcę za świadczoną dostawę będzie obowiązywała zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3. Realizowanie dostaw będzie się odbywało sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru Zamawiającego.

Dostawy będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie miasta Ciechanów istnieje tylko jedna firma świadcząca wymienione dostawy, posiadająca zezwolenia; decyzją Prezydenta Miasta Ciechanów nr IMiOŚ.6431/7/052 z dnia 20 grudnia 2002 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. jest spółką miejską.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Negocjacji podlegają warunki umowy / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) podana w pkt II.1.7 jest wartością szacunkową przewidzianą na okres 1 roku.

Z uwagi na fakt iż umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, wartość zamówienia przekroczy próg unijny.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Uzasadnienie prawne: Zamówienie zrealizowano w rezultacie negocjacji przeprowadzonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, przy jednoczesnym wypełnieniu przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj. zamówienie z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne: Dostawy będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Na terenie miasta Ciechanów istnieje tylko jedna firma świadcząca wymienione dostawy, posiadająca zezwolenia; decyzją Prezydenta Miasta Ciechanów nr IMiOŚ.6431/7/052 z dnia 20 grudnia 2002 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. jest spółką miejską.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Urząd Miasta Ciechanów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 0000096927
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.zwikciechanow.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 64 074.07 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 074.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020