Lieferungen - 334722-2022

22/06/2022    S119

Polen-Krakau: Notfalleinsatzfahrzeuge

2022/S 119-334722

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Postanschrift: ul. Zarzecze 106
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-134
Land: Polen
E-Mail: przetargi@straz.krakow.pl
Telefon: +48 123713151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa 5 samochodów uprzywilejowanych w ruchu

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.2370.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 5 samochodów uprzywilejowanych w ruchu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Zadanie A – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

2. Zadanie B – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

3. Zadanie C – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

4. Zadanie D – Lekki samochód kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej;

5. Zadanie E – Lekki samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Samochody muszą być fabrycznie nowe, nie używane i muszą spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 260 162.60 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie A – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, napęd 4x4. Wymiary pojazdu:

- długość całkowita min. 5250 mm,

- szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm

- wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm,

- rozstaw osi – min. 3050 mm.

Parametry trakcyjne:

a) kąt natarcia min. 20°.

b) kąt zejścia min. 20°.

c) kąt rampowy min. 20°.

d) prześwit minimalny bez obciążenia min. 205 mm (mierzone do najniższego punktu elementów napędowych pojazdu)

e) głębokość brodzenia min. 500 mm.

Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 180 KM - spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. Pojemność min. 2000 cm3. Skrzynia biegów – automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny. Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu.

a) Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, nie może wystawać poza obrys pojazdu i nie krótsza niż 80% szerokości dachu.

b) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu,

c) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z tyłu pojazdu, /mogą być na zabudowie/, z możliwością odrębnego włączania do jazdy w kolumnie,

d) urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane

manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę.

Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon-miejsce

montażu do uzgodnienia z zamawiającym. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony).

Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A”, w odległości 7 m przed pojazdem na wysokości 1 m od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd, musi wynosić min. od 110 dB(A)do 118 dB(A). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekroczyć 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku o zmiennym tonie.

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne- moc silnika / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne- automatyczna skrzynia biegów / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - powierzchnia przestrzeni ładunkowej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 203 252.03 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie „A” - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie B – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP,

liczba miejsc do siedzenia – 5,

ilość drzwi – 4.

Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 150 KM, pojemność silnika min. 1,9 l, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm., silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa lub automatyczna. Napęd 4x4, z możliwością odłączenia jednej z osi, reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego.

Wymiary pojazdu:

- długość całkowita min. 5260 mm,

- rozstaw osi min. 3080 mm

- prześwit pod osiami min. 220 mm.

- kąt natarcia min. 20 st.

- kąt zejścia min. 20 st.

- długość przestrzeni ładunkowej min. 1520 mm

- szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1530 mm

Pojazd wyposażony minimum w:

- układ kierowniczy ze wspomaganiem.

- immobiliser

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas

hamowania ABS,

- ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu.

- ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu,

- ostrzeganie przed kolizją z przodu pojazdu,

- wspomaganie nagłego hamowania,

- zapobieganie opuszczenia pasa ruchu,

- system stabilizacji toru jazdy,

- system kontroli trakcji,

- system ostrzegania przed kolizją (piesi, rowerzyści,

pojazdy),

- system automatycznego powiadamiania o wypadku

E-Call,

- automatyczne światła drogowe,

- system wspomagania ruszania pod górę,

- system kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia,

- tempomat,

- automatyczne wycieraczki szyby przedniej z

czujnikiem deszczu,

- klimatyzacja,

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - moc silnika / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia biegów / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - powierzchnia przestrzeni ładunkowej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 203 252.03 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie „B” - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie C - Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP. Liczba miejsc do siedzenia – min. 5. Ilość drzwi - 4. Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 180 KM, pojemność silnika min. 2100 cm3. Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodnie z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. Napęd 4x4 – napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu. Kolorystyka pojazdu:

kolor nadwozia czerwony RAL 3000 lub zbliżony (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).

Wymiary pojazdu:

a. długość całkowita min. 5300 mm,

b. szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm

c. wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm.

d. rozstaw osi co najmniej 3160 mm.

Parametry trakcyjne:

a. kąt natarcia min. 20 st.

b. kąt zejścia min. 20 st.

c. kąt rampowy min. 20 st.

d. głębokość brodzenia min 500 mm

e. prześwit min. 205 mm

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - moc silnika / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia biegów / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne – powierzchnia przestrzeni ładunkowej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 406 504.07 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadanie „C” zostało podzielone na 2 opcje – opis opcji zawiera załącznik nr 2C. Wykonawcy ubiegający się o realizację ww. zadania musi złożyć ofertę na wszystkie opcje pod rygorem niezgodności oferty z SWZ.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę w ramach ww. zadania Zamawiający dokona porównania

i oceny ofert w ramach każdej z opcji. Zamawiający będzie preferował wybór najkorzystniejszej oferty w ramach najwyższej opcji (pojazd z najbogatszym wyposażeniem) na jaką pozwolą środki finansowe zabezpieczone na realizację danego zadania.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie C - w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie D – Lekki samochód kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, napęd 4x4. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu:

a) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

b) Oznakowanie pojazdu – zgodne z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.

c) Boki i tył pojazdu oklejony taśmą wyróżniającą odblaskową.

Wymiary pojazdu:

- długość całkowita min. 5250 mm,

- szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm

- wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm,

- rozstaw osi – min. 3050 mm

Parametry trakcyjne:

a) kąt natarcia min. 20°.

b) kąt zejścia min. 20°.

c) kąt rampowy min. 20°.

d) prześwit minimalny bez obciążenia min. 205 mm (mierzone do najniższego punktu elementów napędowych pojazdu)

e) głębokość brodzenia min. 500 mm.

Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego lub pokrowce łatwo zmywalne zachowujące kształt i właściwości foteli kierowcy oraz pasażerów posiadające zabezpieczenie przed samoczynnym zsuwaniem podczas użytkowania pojazdu przez kierowcę i pasażerów jednocześnie nieograniczające możliwości regulacji fotelów we wszystkich płaszczyznach regulacji, które posiadają fotele (kanapy i oparcia).

Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 180 KM- spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy.

Skrzynia biegów – automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny.

Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - moc silnika / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia biegów / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne – powierzchnia przestrzeni ładunkowej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 243 902.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie D - w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł 00/100),

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie E – Lekki samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nadwozie:

a) Pojazd typu crossover miejsku lub SUV 5 drzwiowe (z klapą bagażnika otwieraną do góry zamykaną z zamka centralnego),

b) 5 miejscowe,

c) przeszklenie tylnego rzędu siedzeń przyciemnione,

d) pojemności bagażnika min. 440 litrów,

e) elektrycznie regulowane szyby min. drzwi przednich

Silnik o zapłonie iskrowym spełniający obowiązujące wymogi w zakresie czystości spalin, podczas rejestracji pojazdu po pozytywnym odbiorze. Pojemność min 1330 cm³, liczba cylindrów min 4 i mocy min 125 KM.

Skrzynia biegów automatyczna lub manualna.

Wymiary:

Długość całkowita min. 4440 mm,

Szerokość min. 1780 mm,

Wysokość całkowita min. 1580 mm,

Prześwit min. 160 mm,

Samochód wyposażony co najmniej w:

a) wspomaganie układu kierowniczego,

b) system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania,

c) system stabilizacji toru jazdy,

d) min. 4 poduszki powietrzne, w tym dla kierowcy i pasażera,

e) wielofunkcyjna kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie z możliwością sterowania systemem audio, zestawem głośnomówiącym,

f) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

g) tapicerka w kolorach ciemnych, podłoga czarna lub ciemne odcienie,

h) radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb,

i) klimatyzację,

j) światła do jazdy dziennej,

k) dodatkowe gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych dla drugiego rzędu siedzeń

l) czujniki parkowania

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - moc silnika / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia biegów / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne - pojemność przestrzeni ładunkowej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 203 252.03 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie E - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustanowił takich wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustanowił takich wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustanowił takich wymagań.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy, które opisane są w rozdziale XXI SWZ. Z uwagi na ich obszerność i ograniczoną liczbę znaków Zamawiający nie jest w stanie wypisać wszystkich w ogłoszeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 833/2014 zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:15
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp;

II. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp;

III. Nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

IV. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Uzupełniony i podpisany załącznik nr 2A - 2E do SWZ.

2. Karta katalogowa lub równoważny dokument (np. zdjęcia, wizualizację, opisy, foldery) zawierającą dane techniczne zaoferowanego pojazdu, w tym: zwymiarowane rysunki poglądowe (m.in. boki, przód, tył pojazdu).

3. Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru faktycznego wyciągu ze świadectwa homologacji, karty pojazdu, badania technicznego oraz innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu.

Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców, w zakresie jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy również każdego wspólnika spółki cywilnej).

2.Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Podmiotów wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. Oświadczenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje) oraz Podwykonawcy (jeżeli występuje) o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):

1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076).

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.

Opis szczegółowych dokumentów jakich będzie żądał Zamawiający od Wykonawców znajduje się w VII SWZ.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść̨ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność̨ zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym formy i terminu wnoszenia odwołania określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022