Lieferungen - 334764-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Laborreagenzien

2020/S 136-334764

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 113-273741)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Nationale Identifikationsnummer: 000288567
Postanschrift: ul. Spartańska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogumiła Kalinowska
E-Mail: bogumila.kalinowska@spartanska.pl
Telefon: +48 226709143
Fax: +48 226709143

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spartanska.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz elementów upostaciowanych moczu

Referenznummer der Bekanntmachung: 27/PN/2020/BK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu analizy moczu (analiza pasków testowych) i ocena elementów upostaciowanych zawartych w moczu i płynach z jam ciała wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania dostarczonych przez Wykonawcę. Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2A, 2B i 2C do SIWZ oraz załącznik nr 1 do formularza oferty zawierający zestawienie parametrów granicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 113-273741

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: