Lieferungen - 334783-2020

16/07/2020    S136

România-Bucureşti: Platforme informatice

2020/S 136-334783

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 104-250174)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.romatsa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Soluție integrată de protecție și securitate IT

Număr de referinţă: P00000
II.1.2)Cod CPV principal
30211300 Platforme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Conform cerintelor din caietul de sarcini – autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 104-250174

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 17/07/2020
A se citi:
Data: 28/07/2020
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 17/07/2020
A se citi:
Data: 28/07/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 17/11/2020
A se citi:
Data: 27/11/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: