Lieferungen - 334784-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Antiseptika und Desinfektionsmittel

2020/S 136-334784

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 113-273737)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Complex Comercial Grand Arena, sector 4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iordana Hudisteanu
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ps4.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru – soluție dezinfectantă pentru mâini, material de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Referenznummer der Bekanntmachung: 4316422/2020/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura potentialilor ofertanti o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru avand ca obiect achizitia de soluție dezinfectantă pentru mâini, material de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

In cadrul acestei proceduri, beneficiarii achizitiei si semnatarii acordului-cadru sunt mai multe autoritati contractante care, in baza art. 44 din Legea nr. 98/2016 realizeaza in comun prezenta achizitie, autoritatea contractanta care este mandatata sa organizeze prezenta procedura de atribuire fiind Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (Primaria Sectorului 4 Bucuresti) si in continuare prin autoritate contractanta se va intelege oricare dintre autoritatile contractante beneficiare/semnatare ale acordului-cadru. Autoritatile contractante care se asociaza pentru realizarea prezentei achizitii in comun sunt:

— Sectorul 4 al Municipiului București;

— Direcţia Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4;

— Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4;

— Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4;

— Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”;

— Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

— Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;

— Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire: S.C. Procurement Advisors S.R.L. reprezentata prin Mihai Alexandra.

Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea soluțiilor dezinfectante pentru mâini, materiale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 si în vederea asigurării protecției, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum și a elevilor din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului școlar, se impune achiziția de produse care sa asigure protecția individuala si astfel limitarea posibilitaților de extindere a pandemiei, in timpul desfășurării activității.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 20 de zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 113-273737

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 14/07/2020
muss es heißen:
Tag: 28/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 14/07/2020
muss es heißen:
Tag: 28/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 14/11/2020
muss es heißen:
Tag: 28/11/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: