Dienstleistungen - 334821-2020

16/07/2020    S136

Česko-Praha: Finanční a pojišťovací služby

2020/S 136-334821

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká televize
Národní identifikační číslo: 00027383
Poštovní adresa: Na hřebenech II 1132/4
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 70
Země: Česko
Kontaktní osoba: Monika Richtrová
E-mail: monika.richtrova@ceskatelevize.cz
Tel.: +420 261137514

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.ceskatelevize.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Veřejnoprávní televize

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Operativní leasing osobních vozidel 2020

II.1.2)Hlavní kód CPV
66000000 Finanční a pojišťovací služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34110000 Osobní vozidla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
17/08/2020

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Za účelem ověření nastavení parametrů veřejné zakázky vyhlašuje zadavatel předběžné tržní konzultace, které proběhnou písemně. Zájemcům budou zaslány smluvní dokumenty a oblasti, ke kterým by se měli vyjádřit. Informace, které zadavatel tímto způsobem získal, a které budou obsaženy v zadávací dokumentaci, budou označeny v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zájemci o účast na předběžných tržních konzultacích se mohou hlásit e-mailem na monika.richtrova@ceskatelevize.cz do 27. 7. 2020.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/07/2020