Dienstleistungen - 334900-2020

Submission deadline has been amended by:  380050-2020
16/07/2020    S136

Eesti-Tallinn: Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused

2020/S 136-334900

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70009770
Postiaadress: Uus-Tatari tn 25
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 10134
Riik: Eesti
Kontaktisik: Kerli Lubja
E-post: hanked@tehik.ee
Telefon: +372 6269446
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://tehik.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1956332/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1956332/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutus
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: IT

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tööelu infosüsteemi arendustööd

Viitenumber: 223406
II.1.2)CPV põhikood
72240000 Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Riigihanke eesmärgiks on leida raamlepingu partner järgnevaks neljaks aastaks tööelu infosüsteemi (TEIS) arendustööde teostamiseks vastavalt hankija tellimustele ja sõlmitud hankelepingutele.

Raamlepingu alusel tellitavad tööd hõlmavad muuhulgas tööelu infosüsteemi ärinõuete analüüsi ja kaardistamist koos arendustöö hinnangulise mahuga ning arenduseelse lähteülesande püstitamisega; arendus- ja juurutustöid koos (automaat)testimistega ning seotud komponentide ühise töökindluse tagamist; andmemigratsiooni; X-tee liideste arendust infosüsteemide ja registrite vahel (vt. lisa „Arhitektuuri ülevaade“) ja muid töid, mis on vajalikud arendustöö või olemas oleva süsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks.

Täpsemad tingimused tööde teostamiseks ja riigihankes osalemiseks on kirjeldatud riigihanke alusdokumentides.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72240000 Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Riigihanke eesmärgiks on leida raamlepingu partner järgnevaks neljaks aastaks tööelu infosüsteemi (TEIS) arendustööde teostamiseks vastavalt hankija tellimustele ja sõlmitud hankelepingutele.

Raamlepingu alusel tellitavad tööd hõlmavad muuhulgas tööelu infosüsteemi ärinõuete analüüsi ja kaardistamist koos arendustöö hinnangulise mahuga ning arenduseelse lähteülesande püstitamisega; arendus- ja juurutustöid koos (automaat)testimistega ning seotud komponentide ühise töökindluse tagamist; andmemigratsiooni; X-tee liideste arendust infosüsteemide ja registrite vahel (vt. lisa „Arhitektuuri ülevaade“) ja muid töid, mis on vajalikud arendustöö või olemas oleva süsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks.

Täpsemad tingimused tööde teostamiseks ja riigihankes osalemiseks on kirjeldatud riigihanke alusdokumentides.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Proovitöö lahendus / Osakaal: 75.0
Hind - Osakaal: 25.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Käesoleval ajal ei ole küll konkreetseid projekte teada, kuid hankija plaanib kaasata raamlepingu alusel tööde tellimiseks Euroopa Liidu vahendeid. Projektidele viidatakse vastavas hankelepingus.

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/08/2020
Kohalik aeg: 13:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 5 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14/08/2020
Kohalik aeg: 13:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

Hankija ei ole jaganud riigihanget osadeks, põhjendus on toodud hanke alusdokumendis „Lisateave“.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/07/2020