Lieferungen - 335007-2022

22/06/2022    S119

România-București: Echipamente medicale

2022/S 119-335007

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4283767
Adresă: Strada: Stroescu Vasile Vasilievici, nr. 29-31
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021373
Țară: România
Persoană de contact: ELENA CRISTACHE
E-mail: achizitii.gerota@mai.gov.ro
Telefon: +40 2523334/ +40 2522692
Fax: +40 2522829
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalgerota.mai.gov.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contracte furnizare, instalare și punere in functiune echipamente medicale

Număr de referinţă: 4283767/2022/15
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achiziţiei constă în următoarele echipamente medicale: Lot 1 – Unit ORL; Lot 2 – Generator de radiofrecvență pentru microchirurgie și electrochirurgie minim invazivă; Lot 3 - EKG portabil 12 canale cu achiziție digital simultană și derivații configurate de utilizator; Lot 4 - Holter EKG pentru 24 ore cu stație de descărcare; Lot 5 - Holter EKG pentru 7 zile cu stație de descărcare; Lot 6 - Aparat probe urodinamice

Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de calificare/informațiilor suplimentare: În a 5-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. -Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 467 743.50 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unit ORL

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unit ORL - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holter EKG pentru 7 zile cu stație de descărcare

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33123200 Aparate de electrocardiografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holter EKG pentru 7 zile cu stație de descărcare - 2 buc., conform specificației tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Generator de radiofrecvență pentru microchirurgie și electrochirurgie minim invazivă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31120000 Generatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Generator de radiofrecvență pentru microchirurgie și electrochirurgie minim invazivă - 1 buc, Conform specificațiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holter EKG pentru 24 ore cu stație de descărcare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33123200 Aparate de electrocardiografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holter EKG pentru 24 ore cu stație de descărcare - 12 buc., conform specificațiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EKG portabil 12 canale cu achiziție digital simultană și derivații configurate de utilizator

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33123200 Aparate de electrocardiografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EKG portabil 12 canale cu achiziție digital simultană și derivații configurate de utilizator - 6 buc., conform specificațiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat probe urodinamice

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33125000 Aparate de examinare urologică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat probe urodinamice - 1 buc., conform specificației tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Dispozitivele medicale care fac obiectul prezentei proceduri fac parte din categoria dispozitivelor și bunurilor de resort medical fără de care unitatea nu își poate desfășura activitatea pentru care a fost autorizată, acestea urmând a fi repartizate fie secțiilor O.R.L, Cardiologie, Urologie și U.P.U

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 045-114163
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1098923
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract furnizare Unit ORL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Medical Logistic Mall S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 22672401
Adresă: Strada: Giuseppe Garibaldi, nr. 8-10, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030718
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020223
Țară: România
E-mail: licitatii@medicalmall.ro
Telefon: +40 720393269
Adresă internet: www.medicalllogisicmall.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TIMBERSTAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 22746304
Adresă: Strada Narciselor, Nr. 8
Localitate: Sangeorgiu de Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540285
Țară: România
E-mail: office@timberstar-medical.ro
Telefon: +4 0265265110
Fax: +4 0365730291
Adresă internet: www.timberstar-medical.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 140 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 104 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1098859, 1098860
Lot nr.: 5,4
Titlu:

Contract furnizare Holter EKG pentru 24 ore cu stație de descărcare, Holter EKG pentru 7 zile, cu stație de descărcare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 7716520
Adresă: Strada 9 Mai , Nr. 23c
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430074
Țară: România
E-mail: medikahs@medika.ro
Telefon: +40 729571352
Fax: +40 262216641
Adresă internet: www.medika.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 151 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 125 020.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1098928
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract furnizare EKG portabil 12 canale cu achiziție digital simultană și derivații configurate de utilizator

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LIAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 10188824
Adresă: Strada Griviţei, Nr. A8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500182
Țară: România
E-mail: licitatie@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Adresă internet: www.liamed.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 105 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 61 254.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1098926
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract furnizare Aparat probe urodinamice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMBIOMEDICA
Număr naţional de înregistrare: RO 8936885
Adresă: Strada Paris, Nr. 48
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011815
Țară: România
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com
Telefon: +40 212302390
Fax: +40 212302391
Adresă internet: www.rombiomedica.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 220 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 176 569.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022