Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 335028-2020

16/07/2020    S136

Lietuva-Vilnius: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2020/S 136-335028

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 188729923
Adresas: Šventaragio g. 2
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-01510
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jūratė Barsulytė-Girgždienė
El. paštas: Jurate.Barsulyte-Girgzdiene@vrm.lt
Telefonas: +370 52718757
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=525129
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=525129&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas Nr. D7-220 ir IRD-D30-83

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas.

Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

E. paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra, atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos. Adresas – Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

I (pirmoji) pirkimo dalis apima:

— e. paslaugų portalo, skirto teikti elektronines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų duomenų subjektams, modernizavimą,

— prašymų apdorojimo modulio, kuriame turi būti centralizuotai kaupiami asmenų prašymai išduoti pažymas ir išrašus, išduotų pažymų ir išrašų duomenys, apskaitos duomenys, modernizavimą,

— subjektų teisių vykdymo modulio, skirto vykdyti pateikto prašymo užduotis, sukūrimą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 2 kartus iš viso ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

E. paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimas atsižvelgiant į ANR duomenų gavimo ir kompleksinių ĮKNR ir ANR pažymų išdavimo poreikį

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos. Adresas – Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

II (antroji) pirkimo dalis apima:

— e. paslaugų portalo architektūros atnaujinimą,

— e. paslaugų portalo funkcionalumo plėtrą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims,

— kompleksinių ANR ir ĮKNR pažymų ir išrašų užsakymo ir gavimo funkcionalumo sukūrimą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Informacija apie tiekėjo pašalinimo pagrindus pateikta pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3 dalyje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (5 TVŪD PD EBVPD) – aktualią deklaraciją, preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas tiekėjui pateikiant klientui Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją (originalą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. visos sutarties kainos su PVM. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje ar paslaugų teikimo reglamente numatytais terminais perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/08/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/08/2020
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra vyksta uždarame posėdyje. Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Sutartį su nustatytu laimėtoju dėl 1 pirkimo dalies sudarys Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Sutartį su nustatytu laimėtoju dėl 2 pirkimo dalies sudarys Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/07/2020