Dienstleistungen - 335063-2020

16/07/2020    S136

Polen-Chocianów: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2020/S 136-335063

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Chocianów
Postanschrift: ul. Ratuszowa 10
Ort: Chocianów
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-140
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nadia Barchan
E-Mail: nadia.barchan@chocianow.pl
Telefon: +48 768185020
Fax: +48 768185061

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://chocianow.bip.pbox.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://chocianow.bip.pbox.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Referenznummer der Bekanntmachung: RU.271.8.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów, o łącznej długości ok. 59,4 km, w miejscowościach: Pogorzeliska, Parchów, Chocianów, Trzebnice, Chocianowiec, Żabice, Ogrodzisko, wchodzących w skład aglomeracji Chocianów. Sieć kanalizacyjna z tych miejscowości ma poprowadzić ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Chocianowie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chocianów i Pogorzeliska

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chocianów i Pogorzeliska, w zakresie:

— budowy sieci grawitacyjnych o średnicach z zakresu ø160–315 o długości około 7,8 km,

— budowy sieci tłocznych o średnicach z zakresu ø63–250 o długości około 2,3 km,

— budowy pompowni sieciowych – ilość około 1 kpl.,

— budowy pompowni tranzytowych – ilość około 1 kpl.

W miejscowości Chocianów sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana tylko w miejscach obecnie nieskanalizowanych. Jeśli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może wskazać dodatkowe odcinki do wykonania, które będą realizowane zgodnie z umową jako roboty dodatkowe.

Przewidywane jest ponadto wyłączenie z eksploatacji i likwidacja istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w m. Trzebnice i w Chocianowie (oczyszczalnia osiedlowa na terenie Nadleśnictwa Chocianów) – prace te będą wykonane w ramach odrębnego zadania. Użytkownicy, od których ścieki trafiały na te oczyszczalnie ścieków, będą podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na teren miejskiej oczyszczalni ścieków w Chocianowie. Wykonawca zaprojektuje odcinek łączący sieć osiedlową z istniejącą OŚ w Chocianowie. Ulice: Daglezjowa, Leśna, Wiązowa oraz Głogowska (nr 18, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 24, 24A, 22, 22A, 20, 20A oraz nowo budowany blok) obecnie odprowadzające ścieki na lokalną OŚ będą musiały być przeprojektowane i podłączone do miejskiej oczyszczalni ścieków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia odrębnie).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parchów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parchów, w zakresie:

— budowy sieci grawitacyjnych o średnicach z zakresu ø160–315 o długości około 8,8 km,

— budowy sieci tłocznych o średnicach z zakresu ø63–250 o długości około 9,0 km,

— budowy pompowni sieciowych – ilość około 8 kpl.,

— budowy pompowni tranzytowych – ilość około 1 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia odrębnie).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chocianowiec

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chocianowiec, w zakresie:

— budowy sieci grawitacyjnych o średnicach z zakresu ø160–315 o długości około 7,5 km,

— budowy sieci tłocznych o średnicach z zakresu ø63–250 o długości około 5,2 km,

— budowy pompowni sieciowych – ilość około 2 kpl.,

— budowy pompowni tranzytowych – ilość około 1 kpl.,

— budowy pompowni przydomowych – ilość około 3 kpl.,

— przebudowy i rozbudowy głównej przepompowni ścieków przy ul. Głogowskiej w Chocianowie wraz z modernizacją obiektów towarzyszących, pomocniczych i infrastruktury technicznej niezbędnych do ich poprawnego funkcjonowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia odrębnie).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice i Żabice-Ogrodzisko

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice i Żabice-Ogrodzisko, w zakresie:

— budowy sieci grawitacyjnych o średnicach z zakresu ø160–315 o długości około 11,3 km,

— budowy sieci tłocznych o średnicach z zakresu ø63–250 o długości około 7,5 km,

— budowy pompowni sieciowych – ilość około 1 kpl.,

— budowy pompowni tranzytowych – ilość około 3 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia odrębnie).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi dysponować:

— część I – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 7 km; jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży elektrycznej, w tym doświadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie co najmniej 1 kpl. przepompowni ścieków,

— część II – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km; osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży elektrycznej, w tym doświadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie co najmniej 4 kpl. przepompowni ścieków,

— część III – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 8 km; osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży elektrycznej, w tym doświadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie co najmniej 2 kpl. przepompowni ścieków,

— część IV – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 12 km; osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży elektrycznej, w tym doświadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie co najmniej 2 kpl. przepompowni ścieków.

Dla części I, II, III i IV: osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, POLSKA, pokój nr 4a

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy określone zostały w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1893).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020