Dienstleistungen - 335066-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Reiseverwaltung

2020/S 136-335066

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91006350
Postanschrift: Ostrom utca 23–25.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1015
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-Mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14680866
Fax: +36 14577303
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nmhh.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692852020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692852020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Média- és hírközlés felügyelet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000692852020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63516000 Reiseverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása: Ajánlatkérő (AK) érdekkörében felmerülő külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások, transzfer- és vízum ügyintézés) szervezése, valamint kapcsolódó további szolgáltatások nyújtása tárgyban keretszerződést kíván kötni.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63516000 Reiseverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Ajánlatkérő székhelye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

AK érdekkörében felmerülő külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolg.-ok (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolg.-ok, transzfer- és vízum ügyintézés) szervezése, valamint kapcs. szolg.-ok nyújtása 390 000 000 + áfa keretösszeg kimerüléséig (legfeljebb 36 hónap időtartamban).

AK-nél évente nagyságrendileg 400 utazás kerül megszervezésre, melyből átlagosan 25 történik Európai Unión kívüli uticélra. A nyertes ajánlattevő (AT) által ellátandó szolg.-ok és főbb elvárások:

I. Alap szolg.-ok

— hagyományos és diszkont repülőjegy közvetítése és kapcsolódó szolgáltatások

— nemzetközi utazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások – légi közlekedést kiegészítő földi szolgáltatások (szálláshely biztosítása; nemzetközi vasúti jegy-helyjegy foglalása; hajó- és kompjegy foglalása; autóbérlések; utazáshoz kapcsolódó biztosítások; vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások; repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás)

— szálláshelyek kiválasztása, foglalása

II. További szolg.-ok

— hagyományos és diszkont repülőjegyhez kapcsolódó Online check-in elvégzése és beszállókártya eljuttatása AK-nek.

III. Helyfoglalási rendszer biztosítása és működtetése

AK a fentiek közül, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghat.-zott szolg.-ok megrendelését interneten keresztül elérhető helyfoglalási rendszer (hrsz.) felhasználásával kívánja megoldani, melynek biztosítását, beállítását, működtetését és támogatását az AT biztosítja.

A hrsz. olyan, utaztatási szolg. beszerzését segítő szoftver, amely elektronikus megrendelési/foglalási felületet biztosít az AT ügyintézői és az AK utazásszervezői között. A hrsz. alapvető feladata az utazások tervezéséhez és megvalósításához szüks., a lekérdezés időpontjában aktuális információk rendelkezésre bocsátása és a foglalások valós idejű, teljes körű lebonyolítása.

A hrsz. kapcsolatot teremt az AT által használt nemzetközi repülőjegy, bérautó foglalási GDS/CRS (Amadeus/Galileo/WorldSpan utazási irodai CRS/GDS) rsz.-ek legalább egyikével, a szállásfoglalás biztosításához legalább három nemzetközi helyfoglalási rendszerrel, továbbá az AT kapcs. szolg.-t magában foglaló utasbiztosítási-, és légitársasági WEB rsz.-ekkel. Feldolgozza a hagy.os légitárs.ok ajánlatai mellett a diszkont légitárs.-ok valós ajánlatait is.

A hrsz. alapvető fa.-a, hogy az AK által megadott feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló és foglalható ajánlatok, emberi erőforrás beavatkozása nélkül, automatikusan egy képernyőn (foglalási felületen) jelenjenek meg. Az ajánlatok megjelenítését követően a foglalást az AK saját maga azonnal elvégezheti. Az AT automatikusan, online módon értesül a foglalásokról és ugyanebben az időpontban a nemzetközi foglalási rendszerekben is rögzítésre kerül a foglalás ténye. A visszaigazolás az AK foglalási felületén azonnal megjelenik.

A hrsz.-en keresztül min. az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: hagyományos és diszkont repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre von. utazási adatok alapján; szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre von. alapadatok és foglalási feltételek alapján; utazáshoz kapcs. biztosítások megkötése az ajánlott biztosítási feltételek alapján.

A hrsz.-en keresztül v. rendszeren kívül (e-mailen) az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: nemzetközi vasúti jegyek, helyjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva; nemzetközi hajó- és kompjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva, autóbérlés, vízumügyintézéssel kapcs. szolg; on-line check-in elvégzése; repülőtéri transzferszolg. (megrendelés alapján, belföldön és külföldön); meglévő repülőjegy foglaláshoz kapcsolódó egyéb ügyintézés; meglévő szobafoglaláshoz kapcsolódó egyéb szállodai ügyintézés; rendezvényt szervező ország által készített előzetes, ún. blokkfoglalások kezelése abban az esetben, ha a helyfoglalási rendszerben arra nincs lehetőség.

Folyt. a VI.4.3) 2.-ban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

AK által egyoldalúan egy alkalommal további egy évre, amennyiben a keretösszeg a jelen pont szerinti 36 hónap alatt nem merül ki

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kieg. II.2.7) p.-hoz: a szolg.-t a szerz. hat.-ba lépésének napjától AK egyedi megrendelései alapján 36 hónapon keresztül – ill. ha az korábbi, a II.2.4) szerinti keretösszeg kimerüléséig – kell nyújtani.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. fejezetében (8., 10. és 12–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)].

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ1: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban utazásszervezési rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítenie kell ajánlattevőnek.

Alkalmas az ajánlattevő, ha a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BKFH) a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette.

Alkalmasság igazolása: Előzetes igazolás az EEKD-ban a IV. rész alfa szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő a BKFH által vezetett, engedélyezett utazási vállalkozók listája alapján ellenőrzi a követelménynek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, de az alkalmassági követelménynek megfelel, akkor Ajánlatkérő a BKFH által erre a célra, e tartalommal kiállított igazolását is elfogadja (ezen utóbbiak szerinti igazolásnak tehát tartalmaznia kell, hogy ajánlattevő a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét BKFH-nál a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette).

A Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes Ajánlattevőnek (szerződés teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljesítésének időtartama folyamatosan – megszakítás nélkül – rendelkeznie kell az előbbiekben előírt jogosultsággal (engedéllyel) (azaz folyamatosan – megszakítás nélkül – szerepelnie kell a Budapest Főváros Kormányhivatal által vezetett utazásszervezői/utazásközvetítői tevékenységet folytató letelepedett szolgáltatók nyilvántartásában avagy Ajánlatkérő felhívására a BKFH által erre a célra, e tartalommal kiállított igazolásával igazolni kell tudnia a jogosultság fennállását).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej.-ben (21–22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. IV. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban megjelölte.

Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:

M.1. Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát (úgy, hogy abból, az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen) és az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból ha:

M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább nettó 200 000 000 HUF értékű nemzetközi utazásszervezési szolgáltatás nyújtására irányuló egy vagy több – legalább 12 hónapos szerződéses időtartammal rendelkező – referenciával (referenciákkal). Amennyiben az előírt ellenszolgáltatási érték több referenciából (szerződésből) kerül bemutatásra, úgy valamennyi szerződés tekintetében teljesülnie kell a 12 hónapos szerződéses időtartamara vonatkozó elvárásnak. Amennyiben referenciaként keretszerződés(ek) kerül(nek) bemutatásra, úgy a szerződés(ek) alapján ténylegesen teljesített kifizetések ellenértéke vehető figyelembe a jelen alkalmassági követelmény érték-előírásának való megfelelésként. A jelen alkalmassági követelmény szempontjából az utazásszervezési szolgáltatás akkor tekinthető nemzetközinek, amennyiben az a megrendelőétől eltérő államban történő teljesítésre vonatkozott, illetőleg ilyen teljesítéshez kapcsolódott.

Az M.1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés időtartama (a konkrét utazásszervezési tevékenység) és tárgya tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető).

A fenti nettó 200 000 000 HUF-ra vonatkozó követelmény teljesülése szempontjából a szolgáltatási díj(ak) és a közvetített szolgáltatás(ak) ellenértéke is bemutatható.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (12)]

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően eseti megrendelésenként utólag, a Kbt. 135. § (1) szerinti teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.

Amennyiben AT a mulasztása miatt meghiúsult megrendelés helyett nem tud új ajánlatot adni, úgy köteles AK számára a meghiúsult eseti megrendelés nettó értékével azonos összegű kötbért fizetni AK számára.

A Foglalás AT általi törlésének, módosításának elmulasztása miatti fizetési kötelezettség – amennyiben ezt AK a foglalási feltételekben foglaltak szerint határidőn belül jelzi – AT-t terheli. Ezen fizetési kötelezettség mértéke az adott eseti foglalás feltételeiben foglaltak szerint alakul.

A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Részletek a KD-ban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)

Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

3) Ajánlathoz csatolni kell:

— felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF),

— árrészletező táblázatot a KD-ben rendelkezésre bocsátott melléklet szerint (az abban feltüntetett indikatív mennyiségek beárazásával és kedvezmény mértékek megadásával), az árrészletező táblázat mindösszesen összegét kell megadni az egyösszegű ajánlati árként a felolvasólapon,

— a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat,

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást.

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (term. személynél elegendő telj. biz. erejű magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás minta

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot

— AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az AF III.1.3) pontjában foglaltak szerint

4) Kieg.-ő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (8)]

8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]

9) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a Közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

11) Kieg. a II.1.6) ponthoz: Jelen eljárásban Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. Tekintettel a szolgáltatás összetettségére és arra, hogy az egyes igények jellemzően több szolgáltatási elem tekintetében együtt kerülnek megrendelésre, a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a rész-ajánlattétel. [Kbt. 61. § (4)]

További inform.-k a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) Kiegészítés a II.2.4) ponthoz: A hrsz.-nek az általa nyújtott szolg.-okkal kapcs. jsz.-okat figyelembe véve, naprakészen kell rendelkezésre állnia az AK számára.

A hrsz.-nek lehetőséget kell adnia a megtett foglalások, foglalási szabályok szerinti módosítására, törlésére, lekérdezésére.

Utas adatok kezelése: a hrsz. az AK által rendelkezésre bocsátott, foglalásokhoz szükséges utas adatokat tárolja, kezeli és ezeket a foglalások rögzítésekor elérhetővé teszi az AT számára.

A repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre vonatkozó utazási adatok alapján elsődlegesen a hrsz.-en keresztül történik. Az AK által megadott keresési feltételeknek megfelelő ajánlatok között, ha van ilyen lehetőség, szerepelnie kell a diszkont járatok lehetőségeinek is.

Szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre vonatkozó alapadatok és foglalási feltételek alapján elsődlegesen a helyfoglalási rsz.-en keresztül történik.

AT a KD szerint oktatást és felhaszn. kézikönyvet biztosít a hrsz.-hez.

Az AT az utazók számára információt szolgáltat a vízumköt.-ről és egyéb beutazási felt.-ekről.

AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződést teljesítő nyertes ajánlattevőnek a benyújtott számláihoz csatolnia kell azon dokumentumot, amely hitelt érdemlően igazolja a szállás/biztosítás eredeti – kedvezménnyel nem csökkentett – árát.

A részl. elvárásokat a KD tart.

3) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

4) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a jelen felhívás II.2.4) pontjában, illetve a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában körülírt helyfoglalási rendszerrel, amely rendelkezésre állást a szerződéskötéskor az erről szóló nyilatkozattal kell teljesíteni. Az előbbiek szerinti nyilatkozat szerződéskötési feltétel, amely feltétel nem teljesítése a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A helyfoglalási rendszernek az előírtak szerint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia.

5) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (International Air Transport Association, rövidítve: IATA) tagsággal vagy minősítéssel, amely fennállását a szerződéskötéskor nyilatkozattal kell igazolnia. Az előbbiek szerinti nyilatkozat szerződéskötési feltétel, amely feltétel nem teljesítése a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A tagságnak/minősítésnek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia.

6) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020