Dienstleistungen - 335066-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Reiseverwaltung

2020/S 136-335066

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91006350
Postanschrift: Ostrom utca 23–25.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1015
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-Mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14680866
Fax: +36 14577303

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nmhh.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692852020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692852020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Média- és hírközlés felügyelet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000692852020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63516000 Reiseverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása: Ajánlatkérő (AK) érdekkörében felmerülő külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások, transzfer- és vízum ügyintézés) szervezése, valamint kapcsolódó további szolgáltatások nyújtása tárgyban keretszerződést kíván kötni.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63516000 Reiseverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Ajánlatkérő székhelye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

AK érdekkörében felmerülő külföldi utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolg.-ok (repülőjegy, szállásfoglalás, autóbérlés, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolg.-ok, transzfer- és vízum ügyintézés) szervezése, valamint kapcs. szolg.-ok nyújtása 390 000 000 + áfa keretösszeg kimerüléséig (legfeljebb 36 hónap időtartamban).

AK-nél évente nagyságrendileg 400 utazás kerül megszervezésre, melyből átlagosan 25 történik Európai Unión kívüli uticélra. A nyertes ajánlattevő (AT) által ellátandó szolg.-ok és főbb elvárások:

I. Alap szolg.-ok

— hagyományos és diszkont repülőjegy közvetítése és kapcsolódó szolgáltatások

— nemzetközi utazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások – légi közlekedést kiegészítő földi szolgáltatások (szálláshely biztosítása; nemzetközi vasúti jegy-helyjegy foglalása; hajó- és kompjegy foglalása; autóbérlések; utazáshoz kapcsolódó biztosítások; vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások; repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás)

— szálláshelyek kiválasztása, foglalása

II. További szolg.-ok

— hagyományos és diszkont repülőjegyhez kapcsolódó Online check-in elvégzése és beszállókártya eljuttatása AK-nek.

III. Helyfoglalási rendszer biztosítása és működtetése

AK a fentiek közül, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghat.-zott szolg.-ok megrendelését interneten keresztül elérhető helyfoglalási rendszer (hrsz.) felhasználásával kívánja megoldani, melynek biztosítását, beállítását, működtetését és támogatását az AT biztosítja.

A hrsz. olyan, utaztatási szolg. beszerzését segítő szoftver, amely elektronikus megrendelési/foglalási felületet biztosít az AT ügyintézői és az AK utazásszervezői között. A hrsz. alapvető feladata az utazások tervezéséhez és megvalósításához szüks., a lekérdezés időpontjában aktuális információk rendelkezésre bocsátása és a foglalások valós idejű, teljes körű lebonyolítása.

A hrsz. kapcsolatot teremt az AT által használt nemzetközi repülőjegy, bérautó foglalási GDS/CRS (Amadeus/Galileo/WorldSpan utazási irodai CRS/GDS) rsz.-ek legalább egyikével, a szállásfoglalás biztosításához legalább három nemzetközi helyfoglalási rendszerrel, továbbá az AT kapcs. szolg.-t magában foglaló utasbiztosítási-, és légitársasági WEB rsz.-ekkel. Feldolgozza a hagy.os légitárs.ok ajánlatai mellett a diszkont légitárs.-ok valós ajánlatait is.

A hrsz. alapvető fa.-a, hogy az AK által megadott feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló és foglalható ajánlatok, emberi erőforrás beavatkozása nélkül, automatikusan egy képernyőn (foglalási felületen) jelenjenek meg. Az ajánlatok megjelenítését követően a foglalást az AK saját maga azonnal elvégezheti. Az AT automatikusan, online módon értesül a foglalásokról és ugyanebben az időpontban a nemzetközi foglalási rendszerekben is rögzítésre kerül a foglalás ténye. A visszaigazolás az AK foglalási felületén azonnal megjelenik.

A hrsz.-en keresztül min. az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: hagyományos és diszkont repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre von. utazási adatok alapján; szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre von. alapadatok és foglalási feltételek alapján; utazáshoz kapcs. biztosítások megkötése az ajánlott biztosítási feltételek alapján.

A hrsz.-en keresztül v. rendszeren kívül (e-mailen) az alábbi szolg.-ok foglalására kell lehetőséget biztosítani: nemzetközi vasúti jegyek, helyjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva; nemzetközi hajó- és kompjegyek igénylése önmagában, vagy repülőjegyhez igazítva, autóbérlés, vízumügyintézéssel kapcs. szolg; on-line check-in elvégzése; repülőtéri transzferszolg. (megrendelés alapján, belföldön és külföldön); meglévő repülőjegy foglaláshoz kapcsolódó egyéb ügyintézés; meglévő szobafoglaláshoz kapcsolódó egyéb szállodai ügyintézés; rendezvényt szervező ország által készített előzetes, ún. blokkfoglalások kezelése abban az esetben, ha a helyfoglalási rendszerben arra nincs lehetőség.

Folyt. a VI.4.3) 2.-ban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

AK által egyoldalúan egy alkalommal további egy évre, amennyiben a keretösszeg a jelen pont szerinti 36 hónap alatt nem merül ki

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kieg. II.2.7) p.-hoz: a szolg.-t a szerz. hat.-ba lépésének napjától AK egyedi megrendelései alapján 36 hónapon keresztül – ill. ha az korábbi, a II.2.4) szerinti keretösszeg kimerüléséig – kell nyújtani.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. fejezetében (8., 10. és 12–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)].

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ1: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban utazásszervezési rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítenie kell ajánlattevőnek.

Alkalmas az ajánlattevő, ha a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BKFH) a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette.

Alkalmasság igazolása: Előzetes igazolás az EEKD-ban a IV. rész alfa szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő a BKFH által vezetett, engedélyezett utazási vállalkozók listája alapján ellenőrzi a követelménynek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, de az alkalmassági követelménynek megfelel, akkor Ajánlatkérő a BKFH által erre a célra, e tartalommal kiállított igazolását is elfogadja (ezen utóbbiak szerinti igazolásnak tehát tartalmaznia kell, hogy ajánlattevő a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét BKFH-nál a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette).

A Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes Ajánlattevőnek (szerződés teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljesítésének időtartama folyamatosan – megszakítás nélkül – rendelkeznie kell az előbbiekben előírt jogosultsággal (engedéllyel) (azaz folyamatosan – megszakítás nélkül – szerepelnie kell a Budapest Főváros Kormányhivatal által vezetett utazásszervezői/utazásközvetítői tevékenységet folytató letelepedett szolgáltatók nyilvántartásában avagy Ajánlatkérő felhívására a BKFH által erre a célra, e tartalommal kiállított igazolásával igazolni kell tudnia a jogosultság fennállását).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej.-ben (21–22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. IV. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban megjelölte.

Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:

M.1. Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát (úgy, hogy abból, az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen) és az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból ha:

M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább nettó 200 000 000 HUF értékű nemzetközi utazásszervezési szolgáltatás nyújtására irányuló egy vagy több – legalább 12 hónapos szerződéses időtartammal rendelkező – referenciával (referenciákkal). Amennyiben az előírt ellenszolgáltatási érték több referenciából (szerződésből) kerül bemutatásra, úgy valamennyi szerződés tekintetében teljesülnie kell a 12 hónapos szerződéses időtartamara vonatkozó elvárásnak. Amennyiben referenciaként keretszerződés(ek) kerül(nek) bemutatásra, úgy a szerződés(ek) alapján ténylegesen teljesített kifizetések ellenértéke vehető figyelembe a jelen alkalmassági követelmény érték-előírásának való megfelelésként. A jelen alkalmassági követelmény szempontjából az utazásszervezési szolgáltatás akkor tekinthető nemzetközinek, amennyiben az a megrendelőétől eltérő államban történő teljesítésre vonatkozott, illetőleg ilyen teljesítéshez kapcsolódott.

Az M.1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés időtartama (a konkrét utazásszervezési tevékenység) és tárgya tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető).

A fenti nettó 200 000 000 HUF-ra vonatkozó követelmény teljesülése szempontjából a szolgáltatási díj(ak) és a közvetített szolgáltatás(ak) ellenértéke is bemutatható.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (12)]

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően eseti megrendelésenként utólag, a Kbt. 135. § (1) szerinti teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.

Amennyiben AT a mulasztása miatt meghiúsult megrendelés helyett nem tud új ajánlatot adni, úgy köteles AK számára a meghiúsult eseti megrendelés nettó értékével azonos összegű kötbért fizetni AK számára.

A Foglalás AT általi törlésének, módosításának elmulasztása miatti fizetési kötelezettség – amennyiben ezt AK a foglalási feltételekben foglaltak szerint határidőn belül jelzi – AT-t terheli. Ezen fizetési kötelezettség mértéke az adott eseti foglalás feltételeiben foglaltak szerint alakul.

A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Részletek a KD-ban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)

Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)

3) Ajánlathoz csatolni kell:

— felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF),

— árrészletező táblázatot a KD-ben rendelkezésre bocsátott melléklet szerint (az abban feltüntetett indikatív mennyiségek beárazásával és kedvezmény mértékek megadásával), az árrészletező táblázat mindösszesen összegét kell megadni az egyösszegű ajánlati árként a felolvasólapon,

— a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat,

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást.

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (term. személynél elegendő telj. biz. erejű magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás minta

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot

— AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az AF III.1.3) pontjában foglaltak szerint

4) Kieg.-ő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (8)]

8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]

9) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a Közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

11) Kieg. a II.1.6) ponthoz: Jelen eljárásban Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. Tekintettel a szolgáltatás összetettségére és arra, hogy az egyes igények jellemzően több szolgáltatási elem tekintetében együtt kerülnek megrendelésre, a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a rész-ajánlattétel. [Kbt. 61. § (4)]

További inform.-k a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) Kiegészítés a II.2.4) ponthoz: A hrsz.-nek az általa nyújtott szolg.-okkal kapcs. jsz.-okat figyelembe véve, naprakészen kell rendelkezésre állnia az AK számára.

A hrsz.-nek lehetőséget kell adnia a megtett foglalások, foglalási szabályok szerinti módosítására, törlésére, lekérdezésére.

Utas adatok kezelése: a hrsz. az AK által rendelkezésre bocsátott, foglalásokhoz szükséges utas adatokat tárolja, kezeli és ezeket a foglalások rögzítésekor elérhetővé teszi az AT számára.

A repülőjegyek foglalása, utazási lehetőségek kiválasztása az ajánlott repülőjegyre vonatkozó utazási adatok alapján elsődlegesen a hrsz.-en keresztül történik. Az AK által megadott keresési feltételeknek megfelelő ajánlatok között, ha van ilyen lehetőség, szerepelnie kell a diszkont járatok lehetőségeinek is.

Szálláshelyek kiválasztása és foglalása, az ajánlott lehetőségekre vonatkozó alapadatok és foglalási feltételek alapján elsődlegesen a helyfoglalási rsz.-en keresztül történik.

AT a KD szerint oktatást és felhaszn. kézikönyvet biztosít a hrsz.-hez.

Az AT az utazók számára információt szolgáltat a vízumköt.-ről és egyéb beutazási felt.-ekről.

AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződést teljesítő nyertes ajánlattevőnek a benyújtott számláihoz csatolnia kell azon dokumentumot, amely hitelt érdemlően igazolja a szállás/biztosítás eredeti – kedvezménnyel nem csökkentett – árát.

A részl. elvárásokat a KD tart.

3) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]

4) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a jelen felhívás II.2.4) pontjában, illetve a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában körülírt helyfoglalási rendszerrel, amely rendelkezésre állást a szerződéskötéskor az erről szóló nyilatkozattal kell teljesíteni. Az előbbiek szerinti nyilatkozat szerződéskötési feltétel, amely feltétel nem teljesítése a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A helyfoglalási rendszernek az előírtak szerint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia.

5) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (International Air Transport Association, rövidítve: IATA) tagsággal vagy minősítéssel, amely fennállását a szerződéskötéskor nyilatkozattal kell igazolnia. Az előbbiek szerinti nyilatkozat szerződéskötési feltétel, amely feltétel nem teljesítése a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A tagságnak/minősítésnek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia.

6) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020