Lieferungen - 335276-2022

22/06/2022    S119

Suomi-Kuopio: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2022/S 119-335276

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2022/S 102-282861)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2292633-0
Postiosoite: PL 4000
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 70601
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@istekki.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.istekki.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

On-premise Takaisinsoittojärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Istekki Oy:n palvelutuotannossa käytettävä takaisinsoittojärjestelmä on-premises asennuksena Istekin osoittamaan palvelinsijaintiin.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja seuraavissa liitteissä:

• Hankinnan kohteen vaatimusmäärittely (Liite 1 Vaatimusmäärittely, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä),

• Hankintasopimusluonnos (Liite 3)

• Hankintasopimusluonnoksen liitteet (Liitteet 3.x)

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintasopimusta tulee käyttämään ainoastaan Istekki Oy ja syntyvän sopimuksen osapuolina ovat ainoastaan Istekki Oy ja valittu Toimittaja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Istekin asiakkaat eivät ole tämän kilpailutuksen tai sen perusteella tehtävän hankintasopimuksen sopijapuolia, osapuolia eivätkä muutoinkaan tule liittymään hankintaan.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2022
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 102-282861

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2
Muutettava kohta: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 15/07/2022
Oikaisu:
Päivämäärä: 29/07/2022
Osan numero: IV.2.7
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 18/07/2022
Oikaisu:
Päivämäärä: 01/08/2022
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjoja on muutettu (liite 2).