Lieferungen - 335289-2022

22/06/2022    S119

Polen-Sulęcin: Tragbare Computer

2022/S 119-335289

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268440)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sulęcin
Nationale Identifikationsnummer: 5960010632
Postanschrift: Lipowa 18
Ort: Sulęcin
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 69-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl
E-Mail: umig@sulecin.pl
Telefon: +48 957553601
Fax: +48 957552122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.sulecin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Referenznummer der Bekanntmachung: IZiG.271.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 651 szt. jednakowych, fabrycznie nowych laptopów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (wraz z wniesieniem - wstępnie ustalone miejsce to siedziba Zamawiającego, piętro II, brak windy) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268440

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 20/09/2022
muss es heißen:
Tag: 03/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Uwaga! Zmianie uległ pkt 10 w załączniku nr 8 do SWZ (OPZ).