Lieferungen - 335300-2022

22/06/2022    S119

Česko-Brno: Lůžka pro použití ve zdravotnictví

2022/S 119-335300

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-268072)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 65269705
Poštovní adresa: Jihlavská 340/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62500
Země: Česko
Kontaktní osoba: Michaela Stravová
E-mail: stravova.michaela@fnbrno.cz
Tel.: +420 532231240
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.fnbrno.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Lůžka pro pacienty

Spisové číslo: 25/22
II.1.2)Hlavní kód CPV
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení je dodávka lůžek pro pacienty pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Kliniku infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-268072

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 19/07/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 19/07/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: