Lieferungen - 335316-2022

22/06/2022    S119

Polen-Świnoujście: Steuerungs- und Kontrollsystem

2022/S 119-335316

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 116-324497)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Świnoujście
Nationale Identifikationsnummer: 8551571375
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 1/5
Ort: Świnoujście
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Bimkiewicz
E-Mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Telefon: +48 913212425
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.31.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS. Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj” zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego. Zamawiający z zamówienia wyłącza zakup, dostawę i montaż biletomatów oraz autokomputerów. Początkowy etap projektowania uwzględnić ma w pełni, proponowaną przez Wykonawcę technologię, w zakresie systemu ITS. W etapie realizacyjnym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane, dokona dostaw i montażu urządzeń, wykona niezbędne instalacje i uruchomi system do wymaganej funkcjonalności. Zamówienie obejmuje również, wsparcie techniczne w okresie wdrożenia oraz asystę techniczną po okresie wdrożenia, a także przeszkolenie kadry Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 116-324497

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

• systemu łączności przewodowej i/lub bezprzewodowej;

• zróżnicowanych systemów sensorycznych w tym optycznych, indukcyjnych;

c) Projektant/Eksperta ds. Inżynierii ruchu drogowego (min. 1 osoba), który:

posiada wykształcenie wyższe techniczne;

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte łącznie przy bezpośrednim udziale w procesie projektowania i wdrażania drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie skrzyżowań, koordynacji liniowej ciągów drogowych dla rozwiązań technologii ITS wdrażanych w ramach systemu sterowania ruchem drogowym. Powyższe doświadczenie może zostać zdobyte w ramach jednego lub kilku projektów.

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga 2:Przez „x- letnie doświadczenie” rozumieć należy okres faktycznie pełnionej funkcji tj. okres, w którym osoba brała udział w realizacji zadań w zakresach wynikających z warunków.

Uwaga 3: Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcą w trakcie realizacji umowy będzie prowadzona w języku polskim. Jeżeli w toku realizacji umowy po stronie Wykonawcy będą uczestniczyć osoby nieposługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym , a zaistnieją okoliczności wymagające bezpośredniej komunikacji pomiędzy tymi osobami, a przedstawicielami Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu , wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego, w zależności od formy komunikacji, tłumaczenie ustne lub pisemne na poziomie umożliwiającym efektywną i skuteczną realizacje umowy.

Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia –nie spełnia.

muss es heißen:

b) Projektant/eksperta ds. rozwoju technologii ITS (min. 1 osoba) który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne;

- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy bezpośrednim udziale w zamówieniach publicznych obejmujących etapy projektowania lub wdrażania, implementacji złożonych rozwiązań technologii ITS o architekturze systemowej, składającej się przynajmniej z następujących elementów zrealizowanych łącznie:

- system sterowania ruchem przy wykorzystaniu drogowej sygnalizacji świetlnej, realizujący jednocześnie funkcje optymalizacji ciągów komunikacyjnych,

w wyznaczonym obszarze oraz funkcje priorytetów dla pojazdów komunikacji zbiorowej (np. autobusy lub trolejbusy lub tramwaje);

- system informacji dla kierowców wykorzystujący elektroniczne tablice

o zmiennej treści, znaki typu VMS oraz informacyjny serwis dedykowany dla uczestników ruchu - Portal WWW lub aplikacje mobilne;

- systemu łączności przewodowej i/lub bezprzewodowej;

- zróżnicowanych systemów sensorycznych w tym optycznych, indukcyjnych;

c) Projektant/eksperta ds. inżynierii ruchu drogowego (min. 1 osoba), który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne;

- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte łącznie przy bezpośrednim udziale w procesie projektowania i wdrażania drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie skrzyżowań, koordynacji liniowej ciągów drogowych dla rozwiązań technologii ITS wdrażanych w ramach systemu sterowania ruchem drogowym. Powyższe doświadczenie może zostać zdobyte w ramach jednego lub kilku projektów.;

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga 2: Przez „x- letnie doświadczenie” rozumieć należy okres faktycznie pełnionej funkcji tj. okres, w którym osoba brała udział w realizacji zadań w zakresach wynikających z warunków.

Uwaga 3: Wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym, osobami skierowanymi do realizacji zamówienia oraz wykonawcą w trakcie realizacji umowy będzie prowadzona w języku polskim. Jeżeli w toku realizacji umowy po stronie wykonawcy będą uczestniczyć osoby nieposługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, a zaistnieją okoliczności wymagające bezpośredniej komunikacji pomiędzy tymi osobami, a przedstawicielami zamawiającego, wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego, w zależności od formy komunikacji, tłumaczenie ustne lub pisemne na poziomie umożliwiającym efektywną i skuteczną realizacje umowy.

Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia –nie spełnia.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: