Dienstleistungen - 335342-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Bewachungsdienste

2020/S 136-335342

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Nationale Identifikationsnummer: 15318810
Postanschrift: Str. Mareșal Averescu nr. 17
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 71314
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Briciu
E-Mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Telefon: +40 212224340
Fax: +40 212224340

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dgaspc-sectorul1.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de achiziție publică de servicii de pază, protecție și intervenție rapidă

Referenznummer der Bekanntmachung: 24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta intenționează sa achiziționeze servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor si bunurilor materiale, protecția umana și intervenție rapidă in cadrul obiectivelor aflate în subordinea DGASPC Sector 1.

Detalii privind serviciile solicitate:

Servicii de pază, protecție și interventie rapida cu masina si echipaj corespunzator, in oricare din obiectivele aflate in subordinea DGASPC Sector 1, in situatiile in care este escaladata ordinea si siguranta publica in locatiile ce fac obiectul acordului-cadru, pretul unitar având inclus un numar nelimitat de interventii/post/luna.

Nota: se va oferta un pret unitar/ora/agent.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 15.

Autoritatea va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare inainte cu 10 zile fata de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 304 319.24 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79714000 Überwachungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Prestarea serviciilor se va face la complexele de servicii sociale, centrele de asistare și îngrijire, module și centre de tip pavilionar de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centre de zi, case de tip familial, centre multifuncționale, imobil grădiniță, spațiu comercial blocuri sociale din subordinea DGASPC Sector 1, conform caietului de sarcini.

Obiectivele identificate nu au caracter limitativ, prestarea serviciilor putând fi extinsă și la alte locații pe parcursul derulării acordului-cadru.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autorit. contr. intenționează sa achizi. pentru o perioada de 12 luni servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor si bunurilor materiale, protecție umana si interventie rapida.

Detalii privind serviciile solicitate:

Servicii de pază, protecție și interventie rapida cu masina si echipaj corespunzator, in oricare din obiectivele aflate in subordinea DGASPC Sector 1, in situatiile in care este escaladata ordinea si siguranta publica in locatiile ce fac obiectul ac.-cadru, pretul unitar având inclus un numar nelimitat de interventii/post/luna.

Modificarea ac.-cadru în perioada de valab a acestuia poate interveni în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 și a art. 164 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prev referitoare la atribuirea contr. de achiz. publi./ac.-cadru din Legea nr. 98/2016, ajustarea prețului se va face având la bază modificările legislative, respectiv. modif. salariului minim garantat în plată, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul.

Solicitarea de ajustare a prețului va fi însoțită de justificări. Dacă justificarea este fundamentată, se aplică formula de ajustare.

În cazul în care prestatorul intenționează să modifice prețul, acesta este obligat să trimită o notificare scrisă autorit. contr. cu cel puțin cinci zile înainte de data punerii în aplicație a modificării solicitate. În caz contrar ajustarea este inaplicabilă.

Cant. max. aferenta ac.-cadru este de: 443 280 ore.

Cant. min. aferenta ac.-cadru este de: 73 880 ore.

Cant. max. aferenta celui mai mare contr. subs. este de: 112 262 ore.

Cantit. min. aferenta celui mai mare cont. subs. este de: 36 503 ore.

Val. estim. max. a ac.-cadru: 8 231 709,60 RON.

Val. estim. min. a ac.-cadru: 1 371 951,60 RON.

Val. estim. max. a celui mare contr. subs.: 2 084 705,34 RON.

Val. estim. min. a celui mare contr. subs.: 677 860,71 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Se va puncta numarul de vehicule de interventie dotate cu GPS / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Se va puncta experienta profesionala a fiecarui sef de obiectiv – punctaj maxim 4 puncte/sef obiectiv / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 248-614404
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 26829
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de servicii de pază, protecție și intervenție rapidă

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tiger Security Services S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 33326284
Postanschrift: Str. Sold. Șerban Ghiță nr. 47-53
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032384
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@tiger.ro
Telefon: +40 212532700
Fax: +40 212532701

Internet-Adresse: www.dgaspcs-sectorul1.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 231 709.60 RON
Niedrigstes Angebot: 7 819 459.20 RON / höchstes Angebot: 7 819 459.20 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 26830
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tiger Security Services S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 33326284
Postanschrift: Str. Sold. Șerban Ghiță nr. 47-53
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032384
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@tiger.ro
Telefon: +40 212532700
Fax: +40 212532701

Internet-Adresse: www.dgaspcs-sectorul1.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 231 709.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 287 384.84 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29196
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tiger Security Services S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 33326284
Postanschrift: Str. Sold. Șerban Ghiță nr. 47-53
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032384
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@tiger.ro
Telefon: +40 212532700
Fax: +40 212532701

Internet-Adresse: www.dgaspcs-sectorul1.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 231 709.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 934.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020