Dienstleistungen - 335413-2020

16/07/2020    S136

Česko-Praha: Architektonické služby a stavební dozor

2020/S 136-335413

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 112-271930)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00066001
Poštovní adresa: Zborovská 11
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 150 21
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kolocová
E-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ksus.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koorginátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS

II.1.2)Hlavní kód CPV
71251000 Architektonické služby a stavební dozor
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací zadavatele a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 112-271930

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídeknebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 13/07/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/07/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: