Dienstleistungen - 335437-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Büroreinigung

2020/S 136-335437

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 135-332847)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postanschrift: ul. Szamocka 3, 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-748
Land: Polen
E-Mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefon: +48 226671719
Fax: +48 226671733

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zus.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego centrali ZUS (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a Warszawa oraz COS ZUS w Osuchowie (część A i B zamówienia))

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ/271/25/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90919200 Büroreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a Warszawa oraz COS w Osuchowie).

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

2.1. część A: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego – (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 oraz Podskarbińska 25a Warszawa);

2.2. część B: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego – COS ZUS w Osuchowie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 135-332847

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

I.

1. dla części A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 20 000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 8 000 m2 należących do posesji. Każda usługa powinna być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dla części A – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum dwoma osobami na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania, posiadających 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem osób sprzątających, których skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w części A.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum dwie osoby), zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ.

II.

1. Dla części B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 3 000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 10 000 m2 należących do posesji, przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1.Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. dla części B – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania, posiadającą 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem, którego skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w części B.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum jedna osoba), zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9a do SIWZ.

muss es heißen:

I.

1. Dla części A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 20 000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 8 000 m2 należących do posesji. Każda usługa powinna być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dla części A – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum dwoma osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania. Każdy z koordynatorów powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem osób sprzątających.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum dwie osoby), zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ.

II.

1. Dla części B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 3 000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 10 000 m2 należących do posesji, przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dla części B – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, którą skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania. Koordynator powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem osób sprzątających.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum jedna osoba), zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 9a do SIWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1.2. Maksymalna, całkowita wartość zamówienia uzupełniającego wynosi: 1 272 424,17 PLN brutto (z podatkiem VAT).

muss es heißen:

1.2. Maksymalna, całkowita wartość zamówienia uzupełniającego wynosi: 1 272 424,16 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/08/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 04/08/2020
Ortszeit: 13:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: