Dienstleistungen - 335467-2020

16/07/2020    S136

Magyarország-Vác: Parkfenntartási szolgáltatások

2020/S 136-335467

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK15676
Postai cím: Köztársaság út 34.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ribai Klaudia
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu
Telefon: +36 27510106
Fax: +36 27510108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.1.2)Fő CPV-kód
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233141 Közútkarbantartás
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
71354300 Kataszteri felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Zöldterület gazdálkodási feladatok:

— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,

— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,

— utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,

— utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,

— parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3 m3/nap,

— játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,

— egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000 db,

— öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,

— szökőkutak fenntartása: 2 db.

Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.

Utak karbantartása:

— burkolt utakon: 95 km,

— kerékpárutakon: 14 km,

— földutakon: 118 km.

Útburkolati jelek festése:

— kézi jel: 600 m2,

— gépi jel: 300 m2.

Közterület tisztítási feladatok:

— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)

— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.

Zöldfelületek fejlesztése: 10 000 m2:

— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,

— aszfalt burkolat felújítása 500 m2,

— térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,

— 6 cm vtg. 1 000 m2,

— Ckt beton 800 m3,

— csatorna bekötések 200 fm,

— füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,

— műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.

Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Postai cím: Hofherr Albert utca 11/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 750 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozók:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Kertészeti alapmunkák részfeladatok

Fák fenntartása részfeladatok

Növényvédelmi munkák

Növényültetési munkák részfeladatok

Geodéziai felmérés (faállomány, zöldterület)

Szakmai felmérés (faállomány, zöldterület)

Futballpálya fenntartás részfeladatok

Szórt burkolatok fenntartása részfeladatok

Burkolt felületek rendezése részfeladatok

Közúti tartozékok, útburkolati jelek fenntartása részfeladatok

Esési felületek fenntartása részfeladatok

Kerítés fenntartása részfeladatok

Utcabútorok fenntartása részfeladatok

Parki öntözőrendszer fenntartása

Automata öntözőrendszer fenntartása

Temető fenntartása

Köztisztaság fenntartása, síkosságmentesítés részfeladatok

Csapadékcsatorna üzemeltetése

Rágcsálóirtás, duguláselhárítás

Gépi munkák

Szökőkút karbantartás

Szállítási munkák

Gépüzemeltetés

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

1. DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.

1139 Budapest, Lomb utca 35. A. ép.

Adószám: 23930685-2-41

2. RONÉM Kert Kertészeti és Szolgáltató Kft.

2613 Rád, József Attila utca 31.

Adószám: 13850867-2-13

3. INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft.

1221 Budapest, Anna utca 9–11.

Adószám: 14456026-2-41

Nyertes Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő neve: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 11936749-2-43

1. számú szerződés módosítás dátuma: 2020. február 14.

Jogalap: Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233141 Közútkarbantartás
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
71354300 Kataszteri felmérési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zöldterület gazdálkodási feladatok:

— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,

— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,

— utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,

— utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,

— parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3 m3/nap,

— játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,

— egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000 db,

— öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,

— szökőkutak fenntartása: 2 db.

Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.

Utak karbantartása:

— burkolt utakon: 95 km,

— kerékpárutakon: 14 km,

— földutakon: 118 km.

Útburkolati jelek festése:

— kézi jel: 600 m2,

— gépi jel: 300 m2.

Közterület tisztítási feladatok:

— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)

— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.

Zöldfelületek fejlesztése: 10 000 m2:

— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,

— aszfalt burkolat felújítása 500 m2,

— térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,

— 6 cm vtg. 1 000 m2,

— ckt beton 800 m3,

— csatorna bekötések 200 fm,

— füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,

— műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.

Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 809 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Postai cím: Barázda utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az alapszerződés 3.6. pontja alapján a Feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta alapján a szerződésben rögzített árakat megemeljék. A tavalyi (2019-es) évre vonatkozó inflációs ráta 3,4 % volt.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Az alapszerződés 3.6. pontja alapján a Feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta alapján a szerződésben rögzített árakat megemeljék. A tavalyi (2019-es) évre vonatkozó inflációs ráta 3,4 % volt.

Felek elhatározzák, hogy az eredeti szerződésben rögzített árakat 3,4 %-kal megemelik. Ennek megfelelően a Felek a keretösszeget 3,4 %-kal megemelik, így annak új értéke nettó 1 809 500 000 HUF, amely az eredeti szerződés aláírása napjától számított 4 évre vonatkozik. Felek rögzítik továbbá, hogy az eredeti szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárakat is egységesen 3,4 %-kal növelik. Vállalkozó kijelenti, hogy a módosított egységárakkal Vállalkozó a táblázatot aktualizálja. Az aktualizált táblázat a 2. sz. melléklet helyébe lép.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 750 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 809 500 000.00 HUF