Bauleistung - 335501-2020

16/07/2020    S136

Dänemark-Taastrup: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 136-335501

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DSB
Nationale Identifikationsnummer: 25 05 00 53
Postanschrift: Telegade 2
Ort: Taastrup
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Postleitzahl: 2630
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette Thomsen
E-Mail: metth@dsb.dk
Telefon: +45 24680195

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dsb.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275502&B=DSB
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275502&B=DSB
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Flere stationer, nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering

Referenznummer der Bekanntmachung: METTH - S203793 - K204906
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Byggesagen vedrører projektet nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå, NÆ2020.

Baggrunden for anlægsarbejderne er, at DSB planlægger at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.

De eksisterende klargøringsfaciliteter i Næstved er vurderet utidssvarende. De er primært beregnet for dieseltog, der i dag kører på Lille Syd. Forud for elektrificering af strækningen Ringsted – Næstved og idriftsættelse af de nye togsystemer, vælger DSB derfor at modernisere klargøringsfaciliteterne i Næstved. Anlægsarbejderne med nye klargøringsfaciliteter i Næstved skal være gennemført til medio 2021.

I Nivå anlægges faciliteter til at vende tog samtidigt med udførelsen af anlægsarbejderne i Næstved.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Næstved og Nivå

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Byggesagen vedrører projektet nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå, NÆ2020.

Baggrunden for anlægsarbejderne er, at DSB planlægger at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.

Nyt togsystem København-Næstved planlægges idriftsat fra eftersommeren år 2021, mens det nye togsystem mellem Nivå og Næstved idriftsættes fra december 2022, hvor det skal køre via Ny Ellebjerg, Køge Nord og Lille Syd. Togene bliver primært ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne samt ER-togsæt.

De eksisterende klargøringsfaciliteter i Næstved er vurderet utidssvarende. De er primært beregnet for dieseltog, der i dag kører på Lille Syd. Forud for elektrificering af strækningen Ringsted – Næstved og idriftsættelse af de nye togsystemer, vælger DSB derfor at modernisere klargøringsfaciliteterne i Næstved. Anlægsarbejderne med nye klargøringsfaciliteter i Næstved skal være gennemført til medio 2021.

I Nivå anlægges faciliteter til at vende tog samtidigt med udførelsen af anlægsarbejderne i Næstved. De nuværende olieforsyningsanlæg i Næstved berøres ikke under anlægsarbejderne.

Entreprisen udføres i totalrådgivning af Sweco Danmark A/S. DSB er bygherre, De anlægstekniske arbejder vil primært ske som 3. parts projekt i Banedanmarks infrastruktur. Banedanmark skal efterfølgende forestå drift og vedligeholdelse af de banetekniske anlægselementer.

Projektafgrænsning:

Næ2020 er opbygget omkring de 4 anlægselementer, der alle udføres med DSB som bygherre:

Klargøringsfaciliteter ved spor 6, hvor sporet skal sideforskydes for at skabe plads til hegn mod nabospor, anlæg for fækalietømning, vandpåfyldning samt mulighed for påfyldning af sprinklervæske og sand på togene. Desuden etableres fornyet støjafskærmning mod Ny Præstøvej.

Ved 40-sporgruppen på Næstved station udføres opgradering af arbejdsplatformene, hvorfra togene rengøres. Desuden etableres en helt ny arbejdsplatform i spor 41. Adgangsvejene til sporgruppen tilpasses. De nuværende håndbetjente sporskifter til sporgruppen udskiftes til elektriske sporskifter på standere, der kan omstilles uden at forlade førerrum. De eksisterende fækalietømningsanlæg og vaskeanlægget nedtages.

Spor 20 og den nuværende vendeplatfom forlænges.

I Nivå etableres en vendeplatform ved spor 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de arbejder, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

Levering, styring og udførsel af store og komplekse total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud.

Arbejder ved spor i drift, kørestrøm og banenormer, arbejdssikkerhedsplan og jernbanesikkerhedsledelse, samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Smidig og fleksibel gennemførelse der gør det muligt at opretholde togdriften uforstyrret, så gener minimeres for kunder, trafikanter og øvrige der færdes på og ved stationen.

Koordinering af fag og arbejder under kontekst af samtidige naboprojekter, så tidsplaner overholdes.

CSM forordningen, herunder dokumentationskrav fra entreprenør.

Det anses positivt hvis ansøger har været den ansvarlige entreprenør for de leverede ydelser.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år

(B) EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de seneste 3 finansielle år

(C) Soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100, i de seneste 3 finansielle år.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(B) Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(C) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 i de seneste 3 finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(A) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

(B) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 3 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

(C) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad indenfor de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende maks. 3 referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås levering, styring og udførsel af store og komplekse total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud, herunder dokumenteret erfaring med arbejder ved spor i drift, kørestrøm og banenormer, arbejdssikkerhedsplan (DSB's procedure for CSM) og jernbanesikkerhedsledelse, samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet.

- Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

- Start og sluttidspunktet for det relevante projekt.

- Navn på bygherre / kunde.

DSB har valgt kun at tillade referencer for lignende projekter der er udført inden for de seneste 5 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Alle referencer erlagt af ansøger skal være oplistet i ESPD af ansøger eller konsortium. ESPD dokumentet skal indeholde en liste over navne på referencerne.

Hver reference må ikke overstige 3 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB:

- Tage de første 3 referencer oplistet i ESPD af ansøger i betragtning.

- Krav om dokumentation for gyldigt sikkerhedscertifikat.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til støtteerklæring. Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og egnethed hvor denne vil kunne levere og styre store og komplicerede hoved- eller totalentrepriser. Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 3 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 3 referencer fra ansøger og øvrige enheder. Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB: Tage de første 3 referencer i betragtning.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

I henhold til byggesagsbeskrivelse, kapitel 3, FAB92, ravigelser og udfyldninger til AB 92, paragraf 6, sikkerhedsstillelse.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

I henhold til byggesagsbeskrivelse, kapitel 3, FAB92, fravigelser og udfyldninger til AB 92, paragraf 22, betaling.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen.

Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Entreprisekontrakt med grundlag AB92, fravigelser og udfyldninger til AB 92, kapitel 3 til byggesagsbeskrivelse.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 119-290335
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 25/09/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ordregiver kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsmøder.

2) Angående ESPD: Ansøger skal færdiggøre og fremsende det elektroniske ESPD som det indledende bevis for betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren, herunder udelukkelsesgrunde.

3) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må 2 eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under Direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f.eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning ikke i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren.

4) Spørgsmål vedrørende ansøgning for prækvalifikation skal fremsendes via beskedfunktion i EU-Supply, hvor svar på spørgsmål vil være tilgængelige.

5) Angående del II.1.5) og II.2.6). Beløbet angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten.

5) DSB forbeholder sig retten, på hvilket som helst tidspunkt under udbudsprocessen, til at anmode en ansøger om at fremsende dokumentarbevis, se del 151 i udbudsloven (Lov No. 1564 af 15.12.2015), hvis nødvendigt for korrekt udførelse af proceduren.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020