Dienstleistungen - 335663-2020

16/07/2020    S136

Schweden-Linköping: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2020/S 136-335663

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationale Identifikationsnummer: 556004-9727
Postanschrift: Box 1500
Ort: Linköping
NUTS-Code: SE123 Östergötlands län
Postleitzahl: 581 15
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Mikaela Dahlgren
E-Mail: mikaela.dahlgren@tekniskaverken.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tekniskaverken.se
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdisuyoo&GoTo=Docs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdisuyoo&GoTo=Tender
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konsulttjänster ekonomi

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/119
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Upphandlingen omfattar B behov av ekonomitjänster där Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter (i rollerna kundfakturering, debitering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra)

Redovisningsekonom

Business Controller

B uppskattar värdet för Tjänsterna till cirka 1 200 000 SEK per år.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79200000 Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen
79211000 Buchhaltung
79212100 Buchprüfung
79999200 Rechnungsstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE123 Östergötlands län
Hauptort der Ausführung:

Linköping

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Konsulttjänster inom ekonomi.

Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter

Redovisningsekonom

Business Controller

Nuläge/Syfte

B har en central ekonomifunktion för merparten av koncernens verksamheter. Avdelningen består av ca 25 medarbetare som finns placerade på B huvudkontor i Linköping. B koncernen består av flera bolag och operativa enheter med specifika krav kopplat till energibranschen och de olika produkter som B tillhandahåller. Ekonomifunktionens uppdrag är komplext både vad gäller koncernens styrning, uppföljning och redovisning.

B behov av att hyra in kompetens uppstår oftast i samband med vakanser, ordinarie personals frånvaro eller i samband med större utvecklingsprojekt. Syftet med upphandlingen är att B ska kunna avropa extern resurs för längre eller kortare uppdrag för att B på ett tillfredställande sätt ska uppfylla de förväntningar och uppdrag som åligger B.

Omfattning

Upphandlingen omfattar B behov av ekonomitjänster där Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter (i rollerna kundfakturering, debitering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra)

Redovisningsekonom

Business Controller

Utöver i FFU angivna Tjänster och kompetensnivåer kan även vid behov närliggande Tjänster komma att efterfrågas. B beslutar om viss Tjänst anses som "närliggande" eller inte. B har ingen förbindelse att avropa närliggande Tjänster genom detta avtal.

B uppskattar värdet för Tjänsterna till cirka 1 200 000 SEK per år.

Volymerna varierar från år till år, och angivna volymer gäller utan förbindelse. L är skyldig att leverera det verkliga behovet. Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med de L som B tecknar ramavtal med. B väljer därför att inte dela upp ramavtalen i olika anbudsområden. De L som B tecknar ramavtal med behöver ta ansvar för hela åtagandet.

B avser att teckna ramavtal med tre (3) L, förutsatt att så många L uppfyller kraven enligt denna ansökan samt FFU.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 13/11/2020
Ende: 12/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

5 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2021

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020