Dienstleistungen - 335679-2020

16/07/2020    S136

Slovenija-Maribor: Prevoz pošte po cesti

2020/S 136-335679

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Pošta Slovenije d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5881447000
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
E-naslov: irena.klispresker@posta.si
Telefon: +386 24492308
Telefaks: +386 24492379
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.posta.si
I.6)Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevozi poštnih sklepov in prevzem/dostava paletnih pošiljk blaga - več relacij

Referenčna številka dokumenta: 0003/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
60160000 Prevoz pošte po cesti
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila so pogodbeni prevozi pošiljk, ki vključujejo:

— Prevoze poštnih sklepov v prispetju na pošte (dostava sklepov na pošte) in odpravi sklepov s pošt;

— Prevoze poštnih sklepov med PLC Maribor in PLC Ljubljana in obratno;

— Prevoze poštnih sklepov na relaciji PLC Ljubljana Hrvaška in obratno;

— Prevzem in dostava paketov večjih dimenzij in palet za različne stranke.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 22 561 190.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
60160000 Prevoz pošte po cesti
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevoz poštnih sklepov in prevzem/dostava paletnih pošiljk ter blaga - več relacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 188-458362
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/06/2020
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Kobal Transporti, Prevozne in druge storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 3585026000
Poštni naslov: Letališka cesta 33E
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Zadražnik Transport, d.o.o., prevozi in storitve
Nacionalna identifikacijska številka: 1581155000
Poštni naslov: Ljubija 87
Kraj: Mozirje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3330
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 730 557.07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 730 557.07 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/07/2020