Dienstleistungen - 336279-2022

22/06/2022    S119

Česko-Praha: Údržba kopírovacích strojů

2022/S 119-336279

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 107-299192)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Národní identifikační číslo: 25672541
Poštovní adresa: Dělnická 213/12
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Verejne Zakazky
E-mail: verejne.zakazky@thmp.cz
Tel.: +420 773764929
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.thmp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/THMP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pronájem tiskáren

Spisové číslo: IT_03_2022_ONŘ
II.1.2)Hlavní kód CPV
50313200 Údržba kopírovacích strojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby ve smyslu § 14 odst. 2 a § 25 ZZVZ, zadávanou v souladu s §3 písm. b) a §56 ZZVZ v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je: a) kompletní dodávka hardwarových a softwarových komponent a jejich konfigurace pro potřeby zajištění kopírovacích, skenovacích a tiskových služeb pro zaměstnance THMP. Jedná se tedy o instalaci a konfiguraci multifunkčních kopírovacích strojů a napojení všech součástí do stávajícího systému zabezpečeného tisku Zadavatele; b) nájem multifunkčních kopírovacích strojů (dále také „zařízení“), a to formou operativního leasingu po dobu 60-ti měsíců; c) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění; d) poskytovaní servisní služby na kopírovacích strojích (dále také jen „servisní práce“) včetně dodávky náhradních dílů a příslušného spotřebního materiálu (mimo papíru).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 107-299192

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel tímto upřesňuje, že v rámci předmětné veřejné zakázky požaduje produkt s označením „SafeQ Enterprise Suite“. Zadavatel tímto vysvětlením rovněž uvádí, že označení „SafeQ Print Management Suite“, které použil v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace (Cenová nabídka a technická specifikace) v části „POKYNY K VYPLNĚNÍ“, bylo způsobeno administrativní chybou. Současně s tímto vysvětlením Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (Cenová nabídka a technická specifikace_aktualizovaná) se správným označením tj. „SafeQ Enterprise Suite“.