Dienstleistungen - 336630-2022

22/06/2022    S119

Ungarn-Budapest: Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen

2022/S 119-336630

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10824346244
Postanschrift: Üllői Út 131.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1091
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Paragi József
E-Mail: jozsef.paragi@volanbusz.hu
Telefon: +36 709848011
Fax: +36 17927447
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161462022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161462022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

HKIR járműfedélzeti eszközök üzemeltetése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000161462022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50312600 Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

HKIR járműfedélzeti eszközök üzemeltetése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50312600 Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Belföldön, egész Magyarország terültén.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nyertes Ajánlattevőnek a HKIR projektbe bevont, járműfedélzeten, vagy oktatási/tantermi/tesztelési, stb. célokra éles vagy oktató módban üzembehelyezett, használatba vett és le nem selejtezett, forgalomirányító, utastájékoztató és jegyértékesítő funkciókkal rendelkező OBU (On Board Unit) járműfedélzeti eszköz és kapcsolódó szoftver elemek tekintetében az alábbi feladatokat szükséges ellátnia a szerződés hatályba lépését követő 24 hónapban:

- HKIR járműfedélzeti eszközök és szoftver elemeinek átalánydíjas üzemeltetése, helyszíni hibaelhárítása és karbantartása

- HKIR járműfedélzeti eszközök átalánydíjas javítása

- HKIR járműfedélzeti eszközökön keletkező másodpéldányok és számlák begyűjtése, időbélyegzése, aláírása, archiválása/megőrzése

- HKIR járműfedélzeti eszköz és szoftver elemeinek üzemszerű működését valós időben és folyamatosan végző felügyeleti és hibajegykezelő rendszerek működtetése

- 159 db HKIR járműfedélzeti csereeszköz biztosítása

- HKIR járműfedélzeti eszközök és azok szoftver elemeinek működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges erőforrások biztosítása 150 mérnöknap/12 hónap mértékben

- 40 oktatási nap

- 100 db OBU szett (50 db "A" és 50 db "B" típusú) szállítása

A HKIR projektbe az eljárás megindításakor 5300 db HKIR OBU szett került beüzemelésre. A szerződés teljesítése során az OBU szettek mennyisége a közbeszerzési dokumentumokban foglatlak szerint változhat.

Részletes feltételek: a Műszaki leírás szerint.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 24 hónapos határidő lejárta előtt 30 nappal a Szerződés hatályát további 8 hónappal meghosszabbítsa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt (lehívási kötelezettség nélkül) jogosult közlekedési kompetenciával rendelkező üzleti konzultációs, projektvezetés, tanácsadás és alkalmazás fejlesztési erőforrások lehívására 750 mérnök és technikusinap (250 mérnöki és 500 technikusi nap) terjedelemben.

Továbbá Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 24 hónapos határidő lejárta előtt 30 nappal a Szerződés hatályát további 8 hónappal meghosszabbítsa. Az opcionális 8 hónapban Ajánlatkérő az alábbi opciós feladatok lehívására jogosult:

- HKIR járműfedélzeti eszközök és szoftver elemeinek átalánydíjas üzemeltetése, helyszíni hibaelhárítása és karbantartása

- HKIR járműfedélzeti eszközök átalánydíjas javítása

- HKIR járműfedélzeti eszközökön keletkező másodpéldányok és számlák begyűjtése, időbélyegzése, aláírása, archiválása/megőrzése

- HKIR járműfedélzeti eszköz és szoftver elemeinek üzemszerű működését valós időben és folyamatosan végző felügyeleti és hibajegykezelő rendszerek működtetése

- 159 db HKIR járműfedélzeti csereeszköz biztosítása

- HKIR járműfedélzeti eszközök és azok szoftver elemeinek működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges erőforrások biztosítása 150 mérnöknap/8 hónap mértékben.

- 20 oktatási nap

- 200 db OBU szett szállítása

Az opcióra vonatkozó további rendelkezéseket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz: A kitöltött Ártáblázat „Nettó ajánlati összár (Ft)” összegét szükséges a felolvasólapon szerepeltetni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatikötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2)-(3), valamint (5)-(6) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek a Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja valamint a 22. § (1) bekezdése alapján a referencia igazolásnak/referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- szerződést kötő másik fél megnevezését;

- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám);

- a szerződés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdés év/hó/nap és befejezés év/hó/nap pontossággal);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, műszaki paramétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21/A §-ára is.

Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük illetve végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. A benyújtandó igazolások:

- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap)

- a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, a következő minimális adattartalommal: a) a szakember neve, b) szakmai gyakorlat bemutatása (gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), a szakmai gyakorlatok bemutatásánál szükséges feltüntetni a feladat/munka/megbízás/projekt megnevezését is).

- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmassági követelmények igazolásának további szabályait és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező KD tartalmazza.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de hat évnél (72 hónapnál) nem régebben megkezdett forgalomirányító, utastájékoztató és jegyértékesítő funkciókkal rendelkező, helyközi közszolgáltatási tevékenység ellátásának keretében üzemelő, legalább 2000 darab járműfedélzeti eszköz minimum 5 hónapos, folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával.

A járműfedélzeti eszközöknek mindhárom funkcióval rendelkezniük kell: forgalomirányító, utastájékoztató, jegyértékesítő. Ajánlatkérő a „helyközi” alatt települések közötti viszonylatot ért.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap közlekedésinformatikai rendszerek fejlesztésében és/vagy üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.

AK felhívja a figyelmet, hogy szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy a szerződéskötésre az M/2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek rendelkeznie kell ITIL v3 vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ajánlatkérő késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg.

Részletesen a szerződéstervezetben kerül kifejtésre.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. Számlakiállításra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről.

Részletesen a szerződéstervezetben kerül kifejtésre.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés jellege, a HKIR rendszer komplexitása, műszaki egysége nem teszi lehetővé a részekre bontást. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során megvalósítandó feladatok egymásra épülnek, nem elválaszthatók. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező, a támogatandó folyamatokból fakadóan egymással szorosan összefüggő feladatokat különböző szervezetek végezzék.

2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek EKR azonosítószáma: EKR000646822022

3. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás az EKR-ben kerül lebonyolításra, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

4. EKR használatával kapcsolatos útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.

5. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Felolvasólapot, a Kbt.68. § (4) szerinti információkat; AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) a) és b), a Kbt.66.§ (2) és a Kbt.67.§ (4) szerint. AK előírja a Kbt. 65.§ (7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. is).

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.

8. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt.

9. Közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a, valamint a KD-ban leírtak szerint; AT (közös ajánlattevők) - és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, kötelezettséget vállaló, vagy más nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást.

10. Ajánlat érvényességének feltétele: Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a műszaki leírásban és az „Átmeneti időszakra vonatkozó HKIR OBU üzemeltetési szabályzat és kézikönyv”-ben szereplő gyártói szintű távoli üzemeltetési szolgáltatások (L3) ellátására vonatkozó cégszerűen aláírt gyártói nyilatkozatokat, miszerint az ajánlattevő/alvállakozó részére a gyártók az L3 szintű szolgáltatásokat a szerződés teljesítéséhez biztosítani fogják a HKIR járműfedélzeti eszközök és kapcsolódó szoftver elemek üzemszerű működtetéséhez. A gyártói nyilatkozat szavatolja, hogy Ajánlattevő a szerződés szerinti, az Ajánlatkérőnek nyújtandó valamennyi szolgáltatás vonatkozásában a szerződés tárgyainak teljesítésére - a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben - jogosult.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy mind az „A”, mind a „B” típusú eszközre vonatkozóan szükséges benyújtani a gyártói nyilatkozatot. Amennyiben Ajánlattevő a gyártók egyike, abban az esetben is szükséges mindkét gyártói nyilatkozat benyújtása.

11. A szerződés megkötésének feltételeként legkésőbb a szerződéskötésre az alkalmassági követelmények keretei között bemutatott szakembernek rendelkeznie kell ITIL v3 vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a szakember a szerződéskötésre rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal vagy amennyiben az M/2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt tanúsítvánnyal AK a tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtását kéri.

12. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog az alábbiakkal:

- ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedéssel és

- ISO 14001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű környezetközpontú intézkedéssel.

Vagy amennyiben AT a fentiekkel az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtását kéri.

13. Az ajánlatban Részletező ártáblázatot szükséges benyújtani a kiadott minta szerint.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír.

15. Dokumentumok benyújtása: Kbt. 41/A. §, 47.§(2).

16. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11.

17. § (4) bek.-e szerint lehetséges.

18. A IV.2.6) pont kapcsán Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.

19. FAKSZ: Krönung Judit 01377, helyettes: dr. Molnár Annamária 01106

20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.

21. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. Jelen eljárás a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alkalmazásával kerül lefolytatásra.

23. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) - a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján - a Kbt. 3. § 14 pontjai szerint járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.

24. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szerint történik.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

26. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

27. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont, M/2. pont.

28. AK. ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

29. Ajánlatkérő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a következő linken érhető el: www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem

30. A DKÜ adatkezelési tájékoztatója a dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022