Lieferungen - 336794-2019

18/07/2019    S137

Ungarn-Debrecen: Punktions- und Blutentnahmeausrüstung

2019/S 137-336794

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_55562313
Postanschrift: Egyetem tér 1.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4032
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balogh Gergely
E-Mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73051
Fax: +36 52258670

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.unideb.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686172019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686172019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEK-785_Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000686172019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141300 Punktions- und Blutentnahmeausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés zárt vérvételi rendszer beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141300 Punktions- und Blutentnahmeausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi keretszerződés zárt vérvételi rendszer beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére az alábbi különböző tételekben:

1. Szérum szeparátor/géles cső: 127 400 db

2. Szérum szeparátor/géles cső: 732 800 db

3. Szérum cső: 66 200 db

4. Szérum szeparátor/géles cső: 20 000 db

5. Szérum cső: 12 600 db

6. Szérum cső: 16 400 db

7. Szérum cső: 800 db

8. Vércukor cső: 1 800 db

9. Süllyedéses cső: 72 200 db

10. Süllyedéses cső: 7 600 db

11. Alvadásos cső: 254 600 db

12. Alvadásos cső: 10 200 db

13. Vérkép vizsgálati cső: 600 800 db

14. Vérkép vizsgálati cső: 36 800 db

15. Vérkép vizsgálati cső: 68 000 db

16. Plazma cső: 12 800 db

17. Plazma cső: 1 000 db

18. Vizeletes cső: 112 800 db

19. Vizeletes cső: 4 800 db

20. Szérum szeparátor/géles kapilláris cső: 11 600 db

21. Vérkép vizsgálati kapilláris cső: 3 200 db

22. Szérum kapilláris cső: 800 db

23. Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 1 200 db

24. Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 25 200 db

25. Vérvételi tű: 556 000 db

26. Vérvételi tű: 10 000 db

27. Vérvételi tű: 13 800 db

28. Biztonsági vérvételi tű: 11 328 db

29. Biztonsági vérvételi tű: 19 296 db

30. Szárnyastű: 193 400 db

31. Szárnyastű: 79 400 db

32. Tartóharang: 5 500 db

33. Tartóharang: 12 db

34. Adapter: 112 000 db

35. Pipetta: 4 000 db

A termékek műszaki specifikációi, azok terjedelme miatt a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

Ajánlatkérő a megadott mennyiségi adatok 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

A termékek szavatossági idejéből legalább 2/3 résznek kell hátra lenniük a szállítás időpontjában.

Megrendelések ütemezése: 2 alkalom/hó illetve szükség esetén egyedi.

Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott mennyiségi adatok 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. Az ezt meghaladó mennyiségek lehívása opcionálisan történhet.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén Ajánlattevő azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.

M.2.) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolja a megajánlott termékekhez kapcsolódóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletnek vagy a 93/42 EC irányelv alapvető követelményeinek való megfelelést igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy ezzel egyenértékű dokumentumot a megajánlott termékek tekintetében. Amennyiben a megajánlott termékek valamelyikének forgalomba hozatalához nem szükséges CE megfelelőség értékelési tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű dokumentum, Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kérjük csatolni.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található. Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmassági feltételek igazolásait.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő

M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább nettó 69 173 205 Ft értékű olyan referenciával, mely humán egészségügyben használt Vérvételi csövek és/vagy Mikrovérvételi eszközök és/vagy Vérvételi tűk és/vagy Vérvételi szettek szállítására vonatkozik.

Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.

M.2.) ha nem rendelkezik valamennyi megajánlott termék esetében érvényes - a 93/42/EK irányelvnek vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek megfelelő - gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal.

A fenti M.1.); M.2.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

AK előleget nem biztosít.Megrendelésenként 1 db szla nyújtható be.A szla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés ig-t követően,a Kbt.135.§(1),(5),(6) bek-ben,az 1997.évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv. 6:130.§(1)-(2) bek-ben,valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően,a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel.Az ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.

Késedelmi kötbér:mértéke 1,5 %/munkanap,alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke

Hibás teljesítési kötbér:mértéke 15 %,alapja a hibásan teljesített áru nettó ellenértéke

Meghiúsulási kötbér:mértéke 20 %,alapja az áru nettó ellenértéke

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.

Jótállás:Teljesítéstől számítva 12 hónap.A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2021. május

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK

1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.

2. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a „DEK-785_Műszaki leírás és ártáblázat” című dokumentumot (kitöltve és cégszerűen aláírva) valamint minden egyes megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a termék műszaki paramétereit tartalmazó gyártói műszaki adatlapot vagy termékleírást (AK katalógust is elfogad). Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára.

3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

4. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.

6. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.

7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.

8. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

9. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. §-a alapján.

10. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.

11. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).

12.Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

13.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.

14.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.

15.FAKSZ: Balogh Gergely, Lajstromszám: 01074

16.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

17.AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére figyelemmel az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rovat M.1.) pontjában érték alapú referenciakövetelményt határozott meg, mivel a beszerzésre kerülő termékek sokfélesége miatt nem tud mennyiségi alapú referenciát meghatározni úgy, hogy az ne váljon versenykorlátozóvá.

18.AK felhívja a figyelmet, hogy a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletre tekintettel a beszerzés tárgya központosított közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet. Amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre és AK a központosított közbeszerzés rendszerében köteles a beszerzést megvalósítani, úgy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés hatálya a Felek erre irányuló cselekménye nélkül automatikusan megszűnik.

19. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Valamennyi megajánlott termék egy gyártótól kell, hogy származzon azok kompatibilitására való tekintettel. Ennek hiánya a sikeres vérvétel elvégzését gátolhatja.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2019