Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 342512-2021

07/07/2021    S129

Česko-Praha: Počítače

2021/S 129-342512

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 109-286694)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha
Národní identifikační číslo: 00064581
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: zakazky@mppraha.cz
Tel.: +420 222025213
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mppraha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VZ 60120 – Dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let.

Spisové číslo: 60120
II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro zajištění chodu Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let, a to včetně dopravy na místo plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 109-286694

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/08/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: