Services - 34448-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Danemark-Næstved: Travaux de construction

2019/S 016-034448

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 239-545990)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Danemark
Point(s) de contact: Lisbeth Lysfelt
Téléphone: +45 55885461
Courriel: lilys@naestved.dk
Code NUTS: DK022

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.naestved.dk

Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave — Slamsugning og spuling

II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave — Slamsugning og spuling.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/01/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 239-545990

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

Næstved kommune forbeholder sig retten til, at lade opgaver med en estimeret pris på over 30 000 DKK overgå til kommunens dynamiske indkøbssystem for fagentreprisen. Det er en ret, og ikke en pligt, og vil blive evalueret fra opgave til opgave. Kommunen kan til enhver tid også vælge, at bibeholde opgaven under rammeaftalen og få udført opgaven herunder.