Dienstleistungen - 347877-2022

28/06/2022    S122

Polen-Warschau: Call-Center

2022/S 122-347877

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-270126)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Finansów
Nationale Identifikationsnummer: 5260250274
Postanschrift: Świętokrzyska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-916
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ryszard Jakubowski
E-Mail: wzp@mf.gov.pl
Telefon: +48 226945594
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gov.pl/finanse
Adresse des Beschafferprofils: https://mf.ezamawiajacy.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie Obsługi Telefonicznej Klientów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Obsługa Zgłoszeń

Referenznummer der Bekanntmachung: R/015/22/DPO/G/385
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79512000 Call-Center
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług na rzecz Zamawiającego obejmujących następujące zadania:

2.1.1 Zadanie 1 (zamówienie podstawowe) – polegające na świadczeniu telefonicznej obsługi Klienta SPOE KAS;

2.1.2 Zadanie 2 (prawo opcji) – polegające na obsłudze zgłoszeń Klientów SPOE KAS w systemie Zamawiającego oraz z wykorzystaniem skrzynki e-mail Zamawiającego – świadczone w przypadku Zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji i w przypadku nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej niewykorzystanie.

2.2 Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załączniki nr 1 do SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-270126

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/07/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 24/09/2022
muss es heißen:
Tag: 02/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 05/07/2022
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: