Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 353955-2022

01/07/2022    S125

Tschechien-Ostrava: Defibrillator

2022/S 125-353955

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268269)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultní nemocnice Ostrava
Nationale Identifikationsnummer: 00843989
Postanschrift: 17. listopadu 1790/5
Ort: ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 70852
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jana Chytilová, referent, odbor veřejných zakázek
E-Mail: jana.chytilova@fno.cz
Telefon: +420 597373452
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fno.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Defibrilátory II.

Referenznummer der Bekanntmachung: OŘN-21/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182100 Defibrillator - LA52 - LA16 - LA20 - UB07
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks defibrilátorů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ORIM a Centrum pro léčbu bolesti). Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným defibrilátorům a dodávka spotřebního materiálů. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Tato zakázka je realizována v rámci výzvy 98: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů - A1 urgentní příjmy 1. typu, projektu „A1 Rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM a JIP“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016274 a je spolufinancována v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a dodávky spotřebního zdrav. materiálu budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268269

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 08/07/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 08/07/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

.Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace II. ze dne 31.5.2022 byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 1.7.2022 v 9:00, na základě Vysvětlení zadávací dokumentace III. zde dne 2.6. byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 8.7. 2022 v 9:00. Na základě OPRAVY vysvětlení ZD IV. se posouvá lhůta pro příjem nabídek do 12.7.2022 v 9:00