Lieferungen - 353955-2022

01/07/2022    S125

Tschechien-Ostrava: Defibrillator

2022/S 125-353955

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268269)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultní nemocnice Ostrava
Nationale Identifikationsnummer: 00843989
Postanschrift: 17. listopadu 1790/5
Ort: ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 70852
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jana Chytilová, referent, odbor veřejných zakázek
E-Mail: jana.chytilova@fno.cz
Telefon: +420 597373452
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fno.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Defibrilátory II.

Referenznummer der Bekanntmachung: OŘN-21/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182100 Defibrillator - LA52 - LA16 - LA20 - UB07
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks defibrilátorů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ORIM a Centrum pro léčbu bolesti). Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným defibrilátorům a dodávka spotřebního materiálů. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Tato zakázka je realizována v rámci výzvy 98: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů - A1 urgentní příjmy 1. typu, projektu „A1 Rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM a JIP“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016274 a je spolufinancována v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a dodávky spotřebního zdrav. materiálu budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268269

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 08/07/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 08/07/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

.Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace II. ze dne 31.5.2022 byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 1.7.2022 v 9:00, na základě Vysvětlení zadávací dokumentace III. zde dne 2.6. byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 8.7. 2022 v 9:00. Na základě OPRAVY vysvětlení ZD IV. se posouvá lhůta pro příjem nabídek do 12.7.2022 v 9:00