Dienstleistungen - 356165-2022

01/07/2022    S125

Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások

2022/S 125-356165

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 098-270077)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Zsuzsanna Eszter
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bkk.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000607122022
II.1.2)Fő CPV-kód
64200000 Távközlési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása Szolgáltatási szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 098-270077

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 29/06/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 11/07/2022
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 29/06/2022
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 11/07/2022
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésének a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt ezennel meghosszabbítja.