Lieferungen - 356518-2019

30/07/2019    S145

România-Dej: Pneuri pentru sarcină mică şi mare

2019/S 145-356518

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020
Număr naţional de înregistrare: 4349187
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, județ Cluj
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
Persoană de contact: Secția Achiziții
E-mail: achizitii.01020@forter.ro
Telefon: +40 264212689
Fax: +40 264212577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de anvelope auto de iarnă

Număr de referinţă: 4349187_2019_PAAPD1089532
II.1.2)Cod CPV principal
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de anvelope auto de iarna.

Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cantitatile minime/maxime ale AC, respectiv cantitatile minime/maxime ale CS sunt detaliate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, respectiv in cadrul loturilor din documentatia de atribuire.

Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial si in functie de creditele bugetare alocate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 448 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Nu este cazul.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 11.00 R 20

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 11.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 403 000,00 RON/maxim = 1 612 000,00 RON.

CS, valoare: minim = 403.000,00 RON/maxim = 1 068 756,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Extragarantie / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 98
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 612 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 650 R 15 C

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 650 R 15 C, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 58 800,00 RON/maxim = 176 400,00 RON.

CS, valoare: minim = 58 800,00 RON/maxim = 102 018,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 176 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 8.25 R 20

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 8.25 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 10 000,00 RON/maxim = 100 000,00 RON.

CS, valoare: minim = 10 000,00 RON/maxim = 25 000,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 185/65 R 15

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 185/65 R 15, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 3 360,00 RON/maxim = 33 600,00 RON.

CS, valoare: minim = 3 360,00 RON/maxim = 4 872,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 9.00 R 20

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 9.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 27 300,00 RON/maxim = 218 400,00 RON.

CS, valoare: minim = 27 300,00 RON/maxim = 63 882,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 218 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope auto de iarnă 10.00 R 20

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

3 locatii, U.M. 02229 Lunca de Sus, U.M. 01370 Targoviste si U.M. 01147 Roman sau alta locatie, la cererea achizitorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare anvelope auto de iarna 10.00 R 20, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

AC, valoare: minim = 30 800,00 RON/maxim = 308 000,00 RON.

CS, valoare: minim = 30 800,00 RON/maxim = 66. 990,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 308 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016,

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

— Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici/subcontractor/tert sustinator, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— Se va incarca in SEAP; -declaratie pe proprie raspundere care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60 din Legea 98/2016,

— Se va depune odata cu DUAE, in SEAP.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul din cadrul autoritatii contractante sunt: Catalin Ion Besea, Vasile Iojiban, Cristian Rus, Emilia Raveca Salagean-Gancean, Reghina Mariana Zbant, Buhutan Gabriel, Bombica Gabriel, Plian Radu, Dan Cristian Alin, Diana-Camelia Mican, Horia-Stefan Danciu, Bogdan Pomirlean.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor [conform art. 66 din HG-395/2016 si art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016], astfel:

— certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor locale (copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii,

— certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor catre stat (copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii. Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora,

– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz,

– documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

– alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 2.7.2019.

Cerinta: operatorii economici (asociati, subcontractanti sau terti sustinatori) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/electronica.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/08/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial in functie de creditele bugetare alocate.

VI.3)Informații suplimentare:

DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 2.7.2019.

Avand in vedere art. 44/(2) din Legea 98/2016, „În cazul în care o procedură de achiziţie publică este organizată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi.” si (3) „Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care o singură autoritate contractantă organizează procedura de atribuire, acţionând atât în nume propriu, cât şi în numele şi pe seama celorlalte autorităţi contractante prevăzute la alin. (1).”, procedura este organizata de U.M. 01020 in nume propriu, cât şi în numele şi pe seama unitatilor militare nominalizate in caietul de sarcini.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediu SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În situatia în care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP în sectiunea „Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord-cadru/contract subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/07/2019