Lieferungen - 359627-2019

31/07/2019    S146

Bulgarien-Sofia: Kücheneinrichtungen

2019/S 146-359627

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 133-326479)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stolichna obshtina
Nationale Identifikationsnummer: 000696327
Postanschrift: ul. „Moskovska“ No. 33
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Veselina Mutafchiyska
E-Mail: v.mutafchijska@sofia.bg
Telefon: +359 29377252
Fax: +359 29377561

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sofia.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=127884

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39221000 Kücheneinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ в 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“,

— обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина“.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 133-326479

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Описание на обществената поръчка
Anstatt:

1. Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм с допълнителен присъединителен сектор — 12 бр.

muss es heißen:

1. Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм — 12 бр.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Anstatt:
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 17:30
muss es heißen:
Tag: 02/09/2019
Ortszeit: 17:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Условия за отваряне на офертите
Anstatt:
Tag: 15/08/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/09/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.