Lieferungen - 361030-2020

31/07/2020    S147

Polen-Poznań: Sanitätspacks

2020/S 147-361030

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Postanschrift: ul. Marcelińska 44
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-354
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
E-Mail: lukasz.kromski@rckik.poznan.pl
Telefon: +48 618863332
Fax: +48 618672521

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rckik.poznan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) wraz z dzierżawą urządzeń

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141620 Sanitätspacks
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) wraz z dzierżawą urządzeń.

W ramach powyższego zamówienia Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym zakres prawa opcji, zawiera formularz nr 1 i Załącznik nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 519 240.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) wraz z dzierżawą urządzeń.

W ramach powyższego zamówienia Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym zakres prawa opcji, zawiera formularz nr 1 i Załącznik nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Deklarowany termin dostawy w dniach roboczych / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Koszt dodatkowych materiałów zużywalnych niezbędnych w procesie biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Deklaracja dostarczenia urządzenia backup na cały okres trwania umowy / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

12 miesięcy po zakończeniu zamówienia podstawowego

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 030-069350
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (patogenów) wraz z dzierżawą urządzeń

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Szwajcarska 22
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54405
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 465 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 519 240.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, rozpoczynającym się art. 179.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020