Lieferungen - 361320-2020

31/07/2020    S147

die Slowakei-Bratislava: Fahrzeuge für Abfall

2020/S 147-361320

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 122-298833)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00681300
Postanschrift: Ivanská cesta
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Karol Meliška
E-Mail: karol.meliska@apuen.sk
Telefon: +421 948243889
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.olo.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu

Referenznummer der Bekanntmachung: VO-04-2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144510 Fahrzeuge für Abfall
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 122-298833

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Anstatt:

Trvanie v mesiacoch: 8

muss es heißen:
Tag: 06/04/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/08/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/08/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: