Lieferungen - 361371-2020

31/07/2020    S147

Česko-Ústí nad Labem: Nástroje pro operační sály

2020/S 147-361371

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 130-318752)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 401 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lucie Večerková
E-mail: lucie.vecerkova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117958
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.

II.1.2)Hlavní kód CPV
33162200 Nástroje pro operační sály
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky dělené na části v souladu s § 101 ZZVZ je dodávka operačních instrumentárií pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o.z.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 130-318752

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/09/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: