Lieferungen - 361374-2020

31/07/2020    S147

Česko-Brno: Podvozky s výměnnými nástavbami

2020/S 147-361374

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 140-344209)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Národní identifikační číslo: 70932581
Poštovní adresa: Žerotínovo náměstí 449/3
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: gabriela.valentova@susjmk.cz
Tel.: +420 547120330
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://susjmk.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup 8 ks automobilových podvozků vč. nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací

II.1.2)Hlavní kód CPV
34139200 Podvozky s výměnnými nástavbami
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 140-344209

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2.
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 24/08/2020
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7.
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 24/08/2020
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: