Dienstleistungen - 361676-2020

31/07/2020    S147

Polen-Lublin: Dienstleistungen von Krankenhäusern und zugehörige Leistungen

2020/S 147-361676

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: al. Kraśnicka 100
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-718
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Choina
E-Mail: pchoina@szpital.lublin.pl
Telefon: +48 815374153
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpital.lublin.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Referenznummer der Bekanntmachung: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/47/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85110000 Dienstleistungen von Krankenhäusern und zugehörige Leistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym od 5.7.2020 do dnia 31.1.2022.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 661 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Szpitalny Oddział Ratunkowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej lub medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wobec nieokreślonej ilości pacjentów, zgodnie z zapotrzebowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium jakości, kompleksowości, dostępności i ciągłości / Gewichtung: max. 60 pkt
Kostenkriterium - Name: Oferowane wynagrodzenie / Gewichtung: max. 40 pkt
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Art. 151 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na kierowanie SOR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bartłomiej Turowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „IPL Bartlomiej Turowicz”
Postanschrift: ul. Świętochowskiego 249A
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-446
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mateusz Dziedzic, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Dziedzic”
Postanschrift: ul. Lipowa 4
Ort: Świdnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wiktor Wójtowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Wiktor Wójtowicz”
Postanschrift: ul. Sławinek 60
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-819
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 661 200.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 661 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Postanschrift: al. Kraśnicka 100
Ort: Lublin
Postleitzahl: 20-718
Land: Polen
E-Mail: szpital@szpital.lublin.pl
Telefon: +48 815374229
Fax: +48 815258030
Internet-Adresse: http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej w ust. 2–10.

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) niedokonanie wyboru oferenta;

2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Postanschrift: al. Kraśnicka 100
Ort: Lublin
Postleitzahl: 20-718
Land: Polen
E-Mail: szpital@szpital.lublin.pl
Telefon: +48 815374229
Fax: +48 815258030
Internet-Adresse: http://www.szpital.lublin.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020