Dienstleistungen - 361690-2020

31/07/2020    S147

Polen-Stettin: Umweltschutz

2020/S 147-361690

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Firlika 20
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Jasnowska st. specjalista ds. zamówień publicznych
E-Mail: dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl
Telefon: +48 914305236

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 79 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.261.12.2020.DJ.26
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90720000 Umweltschutz
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego

Z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 79 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 14 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w podziale na 23 części

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 672 398.53 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 24 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dla: A004, A021, A051, A052, A055, A123, A125, A153, A155, A165, A168, A197, A207, A223, A224, A236, A320 - rozpoznanie liczebności i miejsc bytowania oraz ocena stanu zachowania siedlisk ptaków. 2. dla: A072, A074, A073, A075, A089, A215, A030 - inwentaryzacja aktywnych gniazd, inwentaryzacja gniazd w obszarze Natura 2000 prowadzona w okresach jesiennozimowych, przy braku ulistnienia na powierzchniach leśnych o wieku drzewostanu powyżej 80 lat, połączona z wcześniejszym ustaleniem zajętych rewirów lęgowych, dokonanym przez obserwacje par lęgowych w sezonie lęgowym 3. dla: A004, A021, A051, A165, A168 - przeprowadzenie oceny natężenia ruchu turystycznego na ciekach i brzegach jezior w miejscach koncentracji miejsc bytowania gatunku wykazanych na podstawie monitoringu w okresach szczególnie ważnych dla gatunku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 8 618,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 – ptaki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I etap (pierwszy rok badań): inwentaryzacja stanowisk wodniczki. II etap (drugi rok badań): inwentaryzacja stanowisk wodniczki, a w przypadku stwierdzenia stanowisk wodniczki w I lub II roku badań, określenie optymalnego składu oraz struktury roślinności w siedliskach, przeprowadzenie badań składu gatunkowego oraz struktury roślinności na powierzchniach próbnych w obrębie siedlisk zajmowanych obecnie przez wodniczkę i w oparciu o porównanie z siedliskami silnej wschodniej populacji wodniczki, określenie optymalnego dla tego gatunku składu oraz struktury roślinności, z jednoczesną oceną możliwości osiągnięcia takiego stanu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 151,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – płazy

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozpoznanie rozmieszczenia gatunku w obszarze Natura 2000.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 825,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – bezkręgowce

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Określenie aktualnych zasobów gatunku w obszarze Natura 2000, określenie rozmieszczenia, zagrożeń, działań ochronnych niezbędnych do utrzymania właściwego stanu populacji i siedliska.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 855,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji, w oparciu o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 861,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji, w oparciu o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 780,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – płazy

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji. Weryfikacja zagrożeń oraz wskazanie sposobu jego ochrony.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 600,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – bezkręgowce

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji. Weryfikacja zagrożeń oraz wskazanie sposobu jego ochrony.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 900,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – bezkręgowce

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie rozpoznania występowania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja oraz ocena stanu populacji

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 170,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – płazy

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie rozpoznania występowania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja i ocena stanu populacji

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 690,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 – płazy

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poznanie zasobów gatunku. Rozpoznanie rozprzestrzenienia i stanu populacji, w szczególności miejsc rozrodu i szlaków migracji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 786,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - ssaki

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poznanie zasobów gatunku. Rozpoznanie rozprzestrzeniania i stanu populacji, w szczególności miejsc rozrodu i miejsc zimowania, kryjówek letnich i przejściowych oraz miejsc żerowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 940,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 – ssaki

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Poznanie zasobów gatunku. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej określającej liczebność i rozmieszczenie gatunku, dostępność żerowisk, schronisk letnich i miejsc zimowania, zagrożenia oraz działania ochronne niezbędne do utrzymania właściwego stanu populacji. Powyższe badania Wykonawca wykona dwukrotnie w okresie obowiązywania umowy – II etapy.

B. Rozpoznanie stanu chiropterofauny. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej określającej: zróżnicowanie gatunkowe, liczebność i rozmieszczenie chiropterofauny, dostępność żerowisk, schronisk letnich i miejsc zimowania, zagrożenia oraz działania ochronne niezbędne do utrzymania właściwego stanu populacji. Powyższe badania Wykonawca wykona jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy – całość odda na koniec II etapu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 100,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 – bezkręgowce

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Inwentaryzacja gatunku. Weryfikacja oraz ocena stanu populacji w obszarze Natura 2000, rozmieszczenie, zagrożenia oraz działania ochronne niezbędne do utrzymania właściwego stanu populacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 900,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – siedliska

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

6120* - inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i ustalenie zasad postępowania w celu zapewnienia ochrony (wzmacnianie ginących populacji rzadkich gatunków kserotermicznych, rozluźnianie zwarcia, tworzenie luk, eliminacja gatunków silnie zacieniających); 9110, 9130, 9160,9170, 9190 – 1. uaktualnienie rozmieszczenia siedlisk leśnych na gruntach LP w granicach obszaru Natura 2000. 2. w odniesieniu do leśnych siedlisk przyrodniczych ustalenie wskaźników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udziału drzew starych i martwych, zbadać lokalne zróżnicowanie i charakterystykę składu drzewostanów zbliżonych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustalić wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych; 91F0 - 1. uaktualnienie rozmieszczenia siedlisk leśnych na gruntach LP w granicach obszaru Natura 2000. 2. w odniesieniu do leśnych siedlisk przyrodniczych ustalenie wskaźników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udziału drzew starych i martwych, zbadać lokalne zróżnicowanie i charakterystykę składu drzewostanów zbliżonych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustalić wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych. 3. uzupełnienie inwentaryzacji narażonych i już niszczonych płatów siedlisk kształtujących się na siedliskach marginalnych, zwłaszcza w sąsiedztwie lub w obrębie miejscowości położonych na dnie doliny Odry; 91E0 - 1. Uaktualnienie rozmieszczenia płatów siedlisk powstających w wyniku sukcesji na terenach aluwialnych w dolinie Odry. 2. w odniesieniu do leśnych siedlisk przyrodniczych ustalenie wskaźników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udziału drzew starych i martwych, zbadać lokalne zróżnicowanie i charakterystykę składu drzewostanów zbliżonych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustalić wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych; 2330 - inwentaryzacja stanu muraw na poszczególnych wydmach – określenie stopnia zadrzewienia i zakrzaczenia, stwierdzenie szczególnych zagrożeń (obecność gatunków inwazyjnych, pozyskanie kruszywa, składowanie odpadów, sporty crossowe, nadmierne zdeptanie przez bydło); 3150 - 1. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i określenie ich znaczenia w celu ustalenia hierarchii celów w działaniach minimalizujących zagrożenia zanieczyszczeniem wód. 2. Uzupełnienie inwentaryzacji starorzeczy i kanałów Międzyodrza z oceną, które z nich wymagają ochrony jako siedlisko przyrodnicze, a które stanowią fragment cieku nie będący starorzeczem.; 3260 - określenie źródeł biogenów w wodach rzeki Słubi (inwentaryzacja), opracowanie programu działań minimalizujących dopływ zanieczyszczeń; 3270 - ustalenie warunków ekologicznych kształtowania się namulisk w dolinie Odry. Diagnoza wpływu na siedlisko i ew. możliwości zwalczania inwazyjnych gatunków z rodzaju rzepień Xanthium; 6210 - 1. Opracowanie bazy danych zagrożonych gatunków typowych dla siedliska z uwzględnieniem ich populacji zajmujących siedliska zastępcze (przydroża, nasypy, kopalnie kruszyw, przecinki śródleśne), docelowo w celu zabezpieczenia i wzmocnienia populacji ginących i ochrony sieci powiązań ekologicznych z uwzględnieniem siedlisk zastępczych (opracowanie wytycznych do utrzymania zieleni towarzyszącej szlakom komunikacyjnym i rekultywacjom terenów pokopalnianych). 2. Inwentaryzacja wszystkich płatów siedliska przyrodniczego i ustalenie zasad postępowania w celu zapewnienia ochrony (wzmacnianie ginących populacji rzadkich gatunków kserotermicznych, rozluźnianie zwarcia, tworzenie luk, eliminacja gatunków silnie zacieniających).; 91E0* - 1. uaktualnienie rozmieszczenia płatów siedlisk powstających w wyniku sukcesji na terenach aluwialnych w dolinie Odry. 2. w odniesieniu do leśnych siedlisk przyrodniczych ustalenie wskaźników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udzia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 11 929,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – ssaki

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uzupełnienie inwentaryzacji terenowej w zakresie rozmieszczenia i stopnia wykorzystania przez nietoperze siedlisk rozrodczych, żerowiskowych i zimowiskowych, a także w zakresie przebiegu tras migracji dobowych i sezonowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 400,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – ssaki: 1352 wilk Canis lupus

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zebranie prób genetycznych (prób z odchodów) z lokalnej populacji wilka i stworzenie bazy dla oceny pochodzenia ewentualnych skłusowanych osobników.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 800,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – płazy: 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 kumak nizi

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uzupełnienie inwentaryzacji terenowej stanowisk przedmiotów ochrony

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 020,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – bezkręgowce: 1083 jelonek rogacz Lucanus cervus, 1084 pachnica dębowa

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie inwentaryzacji terenowej potencjalnych stanowisk gatunku, ocena stanu siedlisk i populacji

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 200,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 – płazy

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Analiza i weryfikacja danych dotyczących gatunku i jego siedlisk w obszarze. Wykonanie obserwacji i badań w celu szczegółowego rozpoznania liczebności populacji gatunku, stanowisk rozrodczych, stanu zajmowanych siedlisk, tras migracji i miejsc zimowania oraz miejsc krzyżowania się tras migracji z infrastrukturą komunikacyjną. Sporządzenie oceny stanu ochrony w oparciu o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 200,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 – ptaki

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A074 - poznanie dokładnej lokalizacji gniazd oraz poszukiwanie nowych stanowisk w całej ostoi i obejmowanie ich ochroną strefową; A193, A043, A051, A179 - zbadanie wpływu czynników mogących potencjalnie wpływać na wielkość i zachowanie populacji gatunku (w tym ruchu turystycznego i wykorzystania rekreacyjnego jezior i najbliższego otoczenia), wprowadzenie odpowiednich działań ochronnych - zależnie od wyników; A222 - uzupełnienie stanu wiedzy o populacji, poszukiwanie miejsc lęgowych: 1-2 kontrole w miesiącach kwiecień-maj, w godzinach wieczornych; A229 - zbadanie wpływu czynników mogących potencjalnie wpływać na sukces lęgowy zimorodka (m.in. kajakarstwa), ewentualne wskazanie ograniczeń.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 682,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dziczy Las PLH320060 – siedliska

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3150 - wykonanie ekspertyzy oceniającej stan jezior Piaseczno i Bukowno; 7140, 7110* - rozpoznanie hydrologiczne, fitosocjologiczne, florystyczne siedliska. Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanquet’a, inwentaryzacja flory; 9110, 9130, 9160, 91D0* - badania fitosocjologiczne, florystyczne, i mikologiczne, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanquet’a, inwentaryzacja flory i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ksylobiontycznych, dodatkowo – 9160 - badania fitosocjologiczne, florystyczne, i mikologiczne poprzedzić wcześniejszą weryfikacją stanu wiedzy o siedlisku w obszarze (w szczególności oddziałów: 95, 96, 111, 109, .116, 117, 124, 125, 126, 127, 415, 416, 429, 437); 91E0* - uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, w zakresie rozmieszczenia i oceny stanu zachowania jego poszczególnych płatów, zidentyfikowanie zagrożeń i ewentualne opracowanie działań ochronnych i monitoringowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 062,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Śmiadowo PLH320042 – siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

. Wykonanie badań bonitacyjnych obejmujących określenie stanu ichtiocenozy jeziora, ze szczególnym uwzględnieniem składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji poszczególnych gatunków ryb; przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczas prowadzonej gospodarki rybackiej i opracowanie wskazań ochronnych zapewniających skuteczną ochronę siedliska 3110. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej oceny wskażą na możliwość dalszego użytkowania rybackiego, bez ryzyka pogorszenia stanu siedliska, opracowanie regulaminu połowu ryb w akwenie. Regulamin powinien określać:

— miejsca wyłączone z połowu,

— dopuszczone sposoby połowów,

— dopuszczalną ilość wędkujących,

— wymiary ochronne ryb ustalone dla gatunków drapieżnych i ewentualne limitowanie ich połowu. 2. Kompleksowa ocena stanu ekologicznego wód jeziora. Monitoring elementów jakości stanu ekologicznego jeziora, wg pełnej obowiązującej listy elementów jakości do oceny stanu ekologicznego wód: badania wskaźników biologicznych (fitoplankton, makrofity), badania podstawowych wskaźników fizykochemicznych wspomagających ocenę biologiczną (fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość wód, warunki tlenowe i przewodność) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 40 %
Kostenkriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 700,00 zł

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 049-116376
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 24 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 – ptaki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – płazy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COEKO Marcin Duda
Postanschrift: ul. Szkolna 7
Ort: Jastrowie
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Postanschrift: ul. Wąska 13
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 71-415
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 28 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ekspertyzy Przyrodnicze Magdalena Bartoszewicz
Postanschrift: ul. Szpitalna 2
Ort: Słońsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 66-436
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Postanschrift: ul. Wąska 13
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 71-415
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – płazy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COEKO Maciej Duda
Postanschrift: ul. Szkolna 7
Ort: Jastrowie
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 64-915
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Roman Wąsala
Postanschrift: ul. Nasturcjowa 12c/7
Ort: Tarnów Podgórny
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 62-080
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – płazy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COEKO Maciej Duda
Postanschrift: ul. Szkolna 7
Ort: Jastrowie
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 64-915
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 39 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 – płazy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Postanschrift: ul. Wąska 13
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 71-415
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - ssaki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 – ssaki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 – bezkręgowce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 15
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – siedliska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 16
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – ssaki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 17
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – ssaki: 1352 wilk Canis lupus

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 18
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – płazy: 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 kumak nizi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Postanschrift: ul. Wąska 13
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 71-415
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 19
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 – bezkręgowce: 1083 jelonek rogacz Lucanus cervus, 1084 pachnica dębowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 – płazy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 – ptaki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22
Los-Nr.: 22
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dziczy Las PLH320060 – siedliska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Śmiadowo PLH320042 – siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020