Dienstleistungen - 361694-2020

31/07/2020    S147

Polen-Stettin: Reinigungsdienste

2020/S 147-361694

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: ZP/2/PN/2020
Postanschrift: ul. Kaszubska 42
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-227
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Perkowski
E-Mail: mjudycki@szczecin.so.gov.pl
Telefon: +48 914838354
Fax: +48 914838333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szczecin.so.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie, OZSS, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz sprzątanie terenu zew

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie, OZSS, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz Sądu Rejonowego w Łobzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 4, 4a, 4b i 4c SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na okres realizacji całej umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 664 621.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90919200 Büroreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Polska, miasto Szczecin, ulice: Kaszubska 42, Limanowskiego 1, Małopolska 17, Piotra Skargi 19, 3-go Maja 30, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zestawienie powierzchni użytkowych wszystkich budynków:

Zestawienie powierzchni użytkowych wszystkich budynków:

I. budynek przy ul. Małopolskiej 17 – 45 77,1 m2,

II. budynek przy ul. Kaszubskiej 42 – 5 469,99 m2,

III. budynek przy ul. Limanowskiego 1 – 860,8 m2,

IV. budynek przy ul. Piotra Skargi 19 – 2 345,24 m2,

V. budynek przy ul. 3-go Maja 30 – 421,49 m2.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy zapewnić odpowiednią ilość pracowników gwarantujących rzetelność wykonania usługi sprzątania i poszanowania mienia zamawiającego, jego pracowników oraz dysponować odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90919200 Büroreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Choszczno, ul. Wolności 14 i ul. Boh. Warszawy 5, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całkowita powierzchnia do sprzątania – 1 240,07 m2

W tym:

— budynek sądu: 1 099,17 m2,

— zespół kuratorski: 140,90 m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego, całorocznego utrzymania czystości terenu przed budynkiem przy ul. Wolności 14 o powierzchni 429,34 m2 (chodnik, schody wejściowe, podjazd dla niepełnosprawnych).

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 a do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy zapewnić odpowiednią ilość pracowników gwarantujących rzetelność wykonania usługi sprzątania i poszanowania mienia zamawiającego, jego pracowników oraz dysponować odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie jeden tysiąc złotych 00/100).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90919200 Büroreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kamień Pomorski przy pl. Wolności 1c oraz ul. Kościuszki 13, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całkowita powierzchnia do sprzątania – 1 409,96 m2.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 b do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy zapewnić odpowiednią ilość pracowników gwarantujących rzetelność wykonania usługi sprzątania i poszanowania mienia zamawiającego, jego pracowników oraz dysponować odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie jeden tysiąc złotych 00/100).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90919200 Büroreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łobez, ul. Niepodległości 15, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całkowita powierzchnia do sprzątania – 1 271 m2.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 c do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania umowy zapewnić odpowiednią ilość pracowników gwarantujących rzetelność wykonania usługi sprzątania i poszanowania mienia zamawiającego, jego pracowników oraz dysponować odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie jeden tysiąc złotych 00/100).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-176631
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DGP Clean Partner Sp. z o.o. – lider konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DGP Provider Sp. z o.o. – członek konsorcjum
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 7 MG Sp. z o.o. – członek konsorcjum
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Seban Sp. z o.o. – członek konsorcjum
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Partner Medica Sp. z o.o. – członek konsorcjum
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 455 260.19 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 476 216.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eco-Clean Klaudyna Antczak
Postanschrift: ul. Międzychodzka 12
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 012.89 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 59 468.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eco-Clean Klaudyna Antczak
Postanschrift: ul. Międzychodzka 12
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 65 915.85 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 881.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eco-Clean Klaudyna Antczak
Postanschrift: ul. Międzychodzka 12
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 821.75 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 055.48 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) JEDZ, zgodnie z rozdziałem SIWZ;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej;

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

d) informacja z KRK,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zasady składania ofert wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w rozdziale III SIWZ.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdziale V SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na powtórzeniu podobnych usług. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu wszystkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawiera SIWZ. Ofertę należy złożyć sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. Język postępowania PL

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np. za pośrednictwem Systemu) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Sąd rozpatruje skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020