Services - 361830-2020

31/07/2020    S147

Česko-Praha: Služby informačních technologií

2020/S 147-361830

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 144-354893)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vězeňská služba České republiky
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marcel Mareš
E-mail: ovz@grvs.justice.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://vscr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/VSCR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

GŘ OI - Zálohování dat

II.1.2)Hlavní kód CPV
72222300 Služby informačních technologií
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění uceleného systému zálohování dat Vězeňské služby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 144-354893

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1)
Místo v textu, které má být změněno: Kontaktní osoba
Namísto:

Tomáš Polanský

Má být:

Marcel Mareš

Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 31/08/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 28/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 31/08/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: