Dienstleistungen - 361913-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2020/S 147-361913

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Warszawie
Nationale Identifikationsnummer: 000324694
Postanschrift: al. Solidarności 127
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-898
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Komorowska
E-Mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Telefon: +48 224407183
Fax: +48 224405042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.warszawa.so.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/OG/21/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

ul. Płocka 5a w Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/01/2020
Ende: 30/09/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 011-022083

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/OG/21/19
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
20/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak
Nationale Identifikationsnummer: PL911
Postanschrift: Klemensiewicza 5a/32
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-318
Land: Polen
E-Mail: barwit@barwit.pl
Telefon: +48 228866340
Fax: +48 228866341

Internet-Adresse: www.barwit.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 191 100.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

ul. Płocka 5a, Warszawa

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/01/2020
Ende: 30/09/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 203 220.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak
Postanschrift: ul. Klemensiewicza 5a/32
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-318
Land: Polen
E-Mail: barwit@barwit.pl
Telefon: +48 228866340
Fax: +48 228866341

Internet-Adresse: www.barwit.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

— Treść § 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty z podatkiem VAT: 249 960,60 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 60/100), w tym należny podatek VAT 23 %, w oparciu o cenę za:

1) miesięczne świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości z podatkiem VAT: 11 193,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23 %;

2) usługę dezynfekcji sal rozpraw zgodnie z „Procedurą dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii” w okresie jednego miesiąca:

Z podatkiem VAT: 2 484,60 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 60/100) w tym podatek VAT według stawki podatku VAT 23%”.

— „Procedura dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

— Aneks obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zmian dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zapisów § 15 ust. 3 pkt 2 umowy, w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 191 100.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 203 220.00 PLN