Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 365719-2022

06/07/2022    S128

Rumänien-București: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 128-365719

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 089-243343)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
Nationale Identifikationsnummer: 39793637
Postanschrift: Strada: Steriadi Jean Alexandru, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SEPTIMIU MIHAI BADIU
E-Mail: achizitii@salubritate3.ro
Telefon: +40 720777511/12/13/14/15
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primarie3.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru privind serviciile de eliminare prin depozitare a deseurilor

Referenznummer der Bekanntmachung: 39793637_2022_PAAPD1357481
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Avand in vedere:

- faptul că Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are încheiate contracte de colectare a deșeurilor cu utilizatori persoane fizice și juridice

- faptul că Direcția Generală de Salubritate Sector 3 colectează deșeurile abandonate pe domeniul public, conform Legii de salubrizare a localităților nr. 101/2006: Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.

- HCLS3 nr. 240/30.07.2020 privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare.

- contractului de prestări servicii nr. 8762/10.08.2020 încheiat intre Direcția Generalâ de Salubritate Sector 3 și SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

- adresa primita de la Garda Nationala de Mediu nr. 437/2022 din data de 17.02.2022, prin care se suspenda autorizatia de Mediu a SD3 Salubritate și Deszăpezire S3,

În vederea eliminarii a deșeurilor provenite de pe raza Sectorului 3, este necesară contractarea unor servicii de eliminare prin depozitare de catre un operator economic autorizat în acest sens.

Avand in vedere ca prevederile legale si din dorinta contribuiri la un mediu curat si sanatos, este necesara identificarea unor operatori economici care sa preia deseurile spre depozitare.

In vederea respectarii legislatiei in vigoare, privind regimul deșeurilor Directia Generala de Salubritate Sector 3 doreste contractarea unor Servicii de depozitare a deseurilor.

Conform OG.92/ 2021 privind regimul deșeurilor:

Art. 23.

Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze operaţiuni de colectare de deşeuri au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 şi 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

Atentie :Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea Contractantă va răspunde in mod cconsolidat tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca potrivit art 161 din Legea 98/2016, operatorii economici trebuie sa aiba cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru a-si intocmi oferta, in conformitate cu raspunsurile si informatiile suplimentare publicate de Autoritatea Contractanta.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/07/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-243343

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
muss es heißen:
Tag: 08/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
muss es heißen:
Tag: 08/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 14/09/2022
muss es heißen:
Tag: 08/11/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: