Fournitures - 368900-2022

08/07/2022    S130

Latvija-Rīga: Specizalizēta programmatūras pakotne

2022/S 130-368900

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Valsts ieņēmumu dienests
Valsts reģistrācijas numurs: 90000069281
Pasta adrese: Talejas iela 1
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1978
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Jeļena Švābe
E-pasts: vid@vid.gov.lv
Tālrunis: +371 67120214
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.vid.gov.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/498
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Starptautiskās datubāzes TP Catalyst un ktMINE lietošanas tiesību iegāde

Atsauces numurs: FM VID 2021/233
II.1.2)Galvenās CPV kods
48100000 Specizalizēta programmatūras pakotne
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Starptautiskās datubāzes TP Catalyst un ktMINE lietošanas tiesību iegāde

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 322 738.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
48100000 Specizalizēta programmatūras pakotne
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga, Latvija

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Starptautiskās datubāzes TP Catalyst un ktMINE lietošanas tiesību iegāde

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:
    • ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ
Paskaidrojums:

Saskaņā ar 2021.gada 26.novebrī Bureau Van Dijk sniegto informāciju Bureau Van Dijk ir vienīgais, kuram pieder visas Produkta autortiesības un citas intelektuālās īpašumtiesības, un tam vienīgajam pieder ekskluzīvas tiesības veikt Produkta lietošanas tiesību piešķiršanu. Ņemot vērā minēto, iepirkumā “Starptautiskās datubāzes TP Catalyst un ktMINE lietošanas tiesību iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2021/233, piemērota sarunu procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punktu c), kas paredz, ka pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, ja pakalpojumu var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs gadījumā, ja nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību. Uz sarunām tiks aicināts Bureau Van Dijk.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Starptautiskās datubāzes TP Catalyst un ktMINE lietošanas tiesību iegāde

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
29/06/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Bureau van Dijk Editions Electroniques SARL
Pasta adrese: Avenue de Frontenex 8,
Pilsēta: Ženēva
NUTS kods: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Pasta indekss: 1207
Valsts: Šveice
E-pasts: help.bratislava@bvdinfo.com
Tālrunis: +371 421232117013
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 322 738.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 322 738.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

24.02.2022.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/07/2022