Services - 370780-2022

08/07/2022    S130

Sverige-Göteborg: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2022/S 130-370780

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad, Intraservice
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Rosenlundsgatan 4
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40331
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Andersson
E-post: petra.andersson@intraservice.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-stöd för Löneadministration inklusive självservice

Referensnummer: 0213/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Göteborgs Stad bjuder härmed in intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i upphandling avseende ett nytt IT-stöd gällande Löneadministration inklusive självservice enligt de förutsättningar som anges i denna inbjudan samt bilagor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 135 990 331.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48219300 Programvara för administration
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
48812000 Ekonomiska informationssystem
72250000 System- och stödtjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Göteborgs Stad bjuder härmed in intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i upphandling avseende ett nytt IT-stöd gällande Löneadministration inklusive självservice enligt de förutsättningar som anges i denna inbjudan samt bilagor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: Kvalitet viktigast
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Eventuella optioner beskrivs i upphandlingens anbudsinbjudan (steg 2)

Kontraktet kan förlängas med 2 år i upp till 4 år, d.v.s. totalt maximalt 16 år.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 104-274022
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-stöd för Löneadministration inklusive självservice

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Visma PubliTech AB
Nationellt registreringsnummer: 556515-6196
Postadress: Box 30122
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 10425
Land: Sverige
E-post: anbud.publitechab@visma.com
Internetadress: http://www.visma.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 135 990 331.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 135 990 331.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/07/2022