Services - 370946-2022

08/07/2022    S130

România-Botoșani: Servicii pentru silvicultură

2022/S 130-370946

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: prin Directia Silvica Botosani situata in str. Pacea nr 47
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710135
Țară: România
Persoană de contact: Comp. Achizitii
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 231512882
Fax: +40 231512882
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract prestari servicii pentru silvicultura - impaduriri si pepiniere D.S. Botosani

Număr de referinţă: 11586/23.12.2021
II.1.2)Cod CPV principal
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract prestari servicii pentru silvicultura - impaduriri si pepiniere. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 6-a zi dinaninte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 316 627.74 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract prestari servicii de impaduriri si pepiniere O.S. Dorohoi

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Raza de activitate a ocolului silvic Dorohoi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract prestari servicii Impaduriri+pepiniere Dorohoi conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract prestari servicii de impaduriri I O.S. Flamanzi

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Raza de activitate a Ocolului silvic Flamanzi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract prestari servicii Impaduriri I Flamanzi conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract prestari servicii de impaduriri II si pepiniere O.S. Flamanzi

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Raza de activitate a Ocolului silvic Flamanzi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract prestari servicii de impaduriri II si pepiniere O.S. Flamanzi conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract prestari servicii de impaduriri si pepiniere O.S. Botosani, O.S. M.Eminescu, O.S. Trusesti

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Raza de activitate a ocoalelor silvice O.S. Botosani, O.S. M.Eminescu si O.S. Trusesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract prestari servicii de impaduriri si pepiniere conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract prestari servicii de impaduriri si pepiniere O.S. Darabani

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Raza de activitate a Ocolului silvic Darabani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract prestari servicii Impaduriri+pepiniere Darabani conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Autoritatea contractanta doreste accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anuntului spre publicare conform art 74 alin 3 din legea 98/2016.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 005-007920
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2406
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract prestari servicii pentru silvicultura la O.S. Darabani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVO MICOND
Număr naţional de înregistrare: RO39508269
Adresă: Strada Dealul Crucii, Nr. 29A
Localitate: Scheia
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: silvomicond@gmail.com
Telefon: +40 0749090589
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 360 444.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 339 165.49 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2405
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract servicii pentru silvicultura la OS Botosani, OS M. Eminescu si OS Trusesti

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVO MICOND
Număr naţional de înregistrare: RO39508269
Adresă: Strada Dealul Crucii, Nr. 29A
Localitate: Scheia
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: silvomicond@gmail.com
Telefon: +40 0749090589
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 230 251.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 168 133.19 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2409
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract prestari servicii pentru silvicultura la O.S. Flaminzi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BUILDING-PLANTED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40068579
Adresă: Strada Curtea Domnească, Nr. 04
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: marinescubogdan87@yahoo.com
Telefon: +40 740326673
Adresă internet: www.eosilva.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 514 247.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 299 253.63 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2407
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract prestari servicii pentru silvicultura la O.S. Dorohoi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ELMAX SERVOCOMEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 723768
Adresă: Strada Cuza Vodă, Nr. 70B
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720107
Țară: România
E-mail: elmax_sv@yahoo.com
Telefon: +40 230517178
Fax: +40 230517178
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 346 043.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 240 829.81 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2408
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract prestari servicii pentru silvicultura la O.S. Flaminzi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BUILDING-PLANTED S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40068579
Adresă: Strada Curtea Domnească, Nr. 04
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: marinescubogdan87@yahoo.com
Telefon: +40 740326673
Adresă internet: www.rosilva.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 474 525.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 269 245.62 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresă: str. Pacea nr 47
Localitate: Botosani
Cod poștal: 710135
Țară: România
E-mail: office@botosani.rosilva.ro
Telefon: +40 231512882
Fax: +40 231512882
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/07/2022