Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 371465-2021

22/07/2021    S140

România-Constanța: Echipamente medicale

2021/S 140-371465

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
Număr naţional de înregistrare: 2983845
Adresă: Str. Sentinelei nr. 40
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900002
Țară: România
Persoană de contact: Anca Florea
E-mail: achizitii@pneumoconstanta.ro
Telefon: +40 241486329
Fax: +40 241486329
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pneumoconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124851
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Sănătate
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de protecție și dispozitive medicale specializate pentru activitatea de prevenire, depistare și tratare a virusului COVID-19 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID-19” – MySMIS 139863

Număr de referinţă: 2983845/2021/1
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de protecție și dispozitive medicale specializate pentru activitatea de prevenire, depistare și tratare a virusului COVID-19 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID-19” – MySMIS 139863, conform caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu 20 de zile inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor, iar raspunsurile la clarificari vor fi transmise in SICAP in a 10-a zi inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 109 544.04 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE RADIOLOGIE MEDICALĂ

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38580000 Echipamente radiologice, altele decât cele medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80320000 Servicii de formare profesională în domeniul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA- Str.Sentinelei nr.40, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE RADIOLOGIE MEDICALĂ conform prevederilor din caietul de sarcini

Achiziție echipamente medicale - Aparat Roentgen digital mobil 2

Achiziție echipamente medicale - Aparat Roentgen digital fix 1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor Durata de livrare (inclusiv serviciile accesorii) – 30 pct - 30 % / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 707 818.10 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” – MySMIS 139863

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MĂȘTI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ MULTISTRAT (CHIRURGICALE)

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA- Str.Sentinelei nr.40, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MĂȘTI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ MULTISTRAT (CHIRURGICALE) conform prevederilor din caietul de sarcini

Achiziție echipamente de protecție - masti unica folosinta multistrat (chirurgicale) 54000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor Durata de livrare (inclusiv serviciile accesorii) – 30 pct - 30 % / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 660.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” – MySMIS 139863

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIVERSE ECHIPAMENTE MEDICALE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80320000 Servicii de formare profesională în domeniul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA- Str.Sentinelei nr.40, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DIVERSE ECHIPAMENTE MEDICALE conform prevederilor din caietul de sarcini

Achiziție echipamente medicale - termometru in infrarosu de tip termo scanner 3

Achiziție echipamente medicale - capnograf wireless cu monitorizare multiparametrica 6

Echipament de dezinfectie prin nebulizare 2

Achiziție echipamente medicale - Bodypletismograf cu optiune TLCO inclusa 1

Achiziție echipamente medicale - Spirograf compatibil cu sistem computerizat de impuls-oscilometrie 1

Achiziție echipamente medicale - Analizor de gaze sanguine portabil 2

Achiziție echipamente medicale - Aspirator mobil medical pentru secreții 3

Achiziție echipamente medicale - Aspirator medical secreții pentru vaccum cu filtru microbiologic si borcan de colectare secreții 3

Achiziție echipamente medicale - Bronhoscop flexibil cu canal de lucru si ecran de 8 inch, compatibil cu linia Olympus EXERA 3 2

Achiziție echipamente medicale - Butelie de oxigen medical de 5 l cu supapa integrata 3

Achiziție echipamente medicale - Concentratoare O2 medicale portabile 5

Achiziție echipamente medicale - Defibrilator cu monitor lcd, bifazic, sincron si asincron 2

Achiziție echipamente medicale - Suport mobil EKG portabil 5

Achiziție echipamente medicale - Concentrator O2 cu filtru hepa, cu protecție electrica 10

VIDEOLARINGOSCOP PORTABIL CU ECRAN LCD DE 8 INCH 1

Achiziție echipamente medicale - pulsoximetru portabil cu monitor tip Capnostream 6

Achiziție echipamente medicale - stetoscop electronic/ digital cu bluetooth 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor Durata de livrare (inclusiv serviciile accesorii) – 30 pct - 30 % / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 191 890.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” – MySMIS 139863

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE IMAGISTICA MEDICALA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80320000 Servicii de formare profesională în domeniul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA- Str.Sentinelei nr.40, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE IMAGISTICA MEDICALA conform prevederilor din caietul de sarcini

Achiziție echipamente medicale - echograf doppler color portabil cu minimum 2 sonde convexe si 1 sectoriala 5

Achiziție echipamente medicale - Echograf portabil cu transductor US pentru cord si plamân 3

Achiziție echipamente medicale - echograf doppler color fix cu 3 sonde convexe si 1 liniara sectoriala 1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor Caracteristici de performanță – 30 pct - 30 % Subfactor Durata de livrare (inclusiv serviciile accesorii) – 20 pct - 20 % / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 188 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” – MySMIS 139863

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA- Str.Sentinelei nr.40, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE conform prevederilor din caietul de sarcini

Achiziție echipamente de protecție - viziera de unica folosința 2500

Achiziție echipamente de protecție - sort impermeabil 1500

Achiziție echipamente de protecție - halat impermeabil de unica folosința 1500

Achiziție echipamente de protecție - casca de protectie pentru viziera plexiglas 30

Achiziție echipamente de protecție - combinezon impermeabil cu gluga de protecție biologica 4000

Achiziție echipamente de protecție - combinezon unica folosința 2500

Achizitie echipamente de protectie - botosi cu elastic scurti 10000

Achizitie echipamente de protectie - acoperitori cizme de unica folosinta (botosi lungi) 8500

Achiziție echipamente de protecție - masti cu filtru Hepa ambalate individual FFP3 4000

Achiziție echipamente de protecție - masti cu filtru Hepa ambalate individual FFP2 4000

Achiziție echipamente de protecție - capeline cu elastic 17200

Achiziție echipamente de protecție - ochelari de protecție 800

Achiziție echipamente de protecție - halat unica folosința 17000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactor Durata de livrare (inclusiv serviciile accesorii) – 30 pct - 30 % / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 005 875.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID 19” – MySMIS 139863

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 Operatorii economici (Ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori) nu trebuie sa se afle in situatiile menționate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE), conform art.193-195 din Legea nr.98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE-Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8 aprilie 2019 pe site-ul www.anap.gov.ro. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art.123, alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60, alin.(4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documentele constatatore trebuie sa fie reale/actualizate la data prezentarii acestora. Aceste documente justificative sunt: 1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. 2.Cazier judiciar al operatorului economic,tertilor sustinatori si subcontractantilor si al membrilor organului de aministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; 3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.(2), art.167, alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 4.Alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru operatorii economici straini: Se vor depune documente in conformitate cu prevederile art.168 din Legea nr.98/2016. Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerința nr. 2 Evitarea conflictului de interese. In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Conform cerintei nr. 1, se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va depune, o data cu DUAE, Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016,inclusiv de catre subcontractantul si/sau tertul sustinator al ofertantului (Formularul se gaseste in sectiunea “Formulare”). In sensul prevederilor art.63, alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art.21, alin.(6) din HG nr.395/2016, persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Dr. Borgazi Erdin – Manager, Dr. Arghir Oana-Cristina - Director Medical, Ec. Toma Mihaela - Director Financiar Contabil, Jr.Mangiurea Cristina Ecaterina- Consilier Juridic,Florea Anca – Economist- Serviciul Achizitii – Președinte al comisiei de evaluare,Dr.Fildan Ariadna-Petronela – Medic sef sectie Pneumologie II Adulti – Membru în comisia de evaluare,Dr. Dantes Elena – Medic Sef Sectie Pneumologie I Adulti - Membru în comisia de evaluare,Hagi Denis- Medic Sectie Pneumologie I Adulti - Membru în comisia de evaluare, Potamian Angelica - Medic Primar Radiologie - Imagistica Medicala– Membru în comisia de evaluare,Dumitrache Elena- Medic Sef Sectie Pneumologie I Adulti - Membru de rezerva în comisia de evaluare,Osman Emel

Consultant de specialitate Smart Mind Solutions SRL

Orice Operator Economic participant la procedură, indiferent dacă este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Terț Susținător trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale, prin înscrierea în registrul comerțului. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nicuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Operatorii Economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractanti/tert sustinator) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE-Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8 aprilie 2019 pe site-ul www.anap.gov.ro. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art.123, alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.60, alin.(4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt: -Certificat Constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, pentru partea lor de implicare in contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Pentru operatorii economici straini: Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 1: Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor, conform art. 179, lit b) din Legea 98/2016, prin prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare sau superioare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare sau superioare (echipamente medicale) cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric. Lot 2: Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor, conform art. 179, lit b) din Legea 98/2016, prin prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare sau superioare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare sau superioare (echipamente medicale) cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric. Lot 3: Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor, conform art. 179, lit b) din Legea 98/2016, prin prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare sau superioare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare sau superioare (echipamente medicale) cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric. Lot 4: Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor, conform art. 179, lit b) din Legea 98/2016, prin prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare sau superioare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare sau superioare (echipamente de protectie) cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric. Lot 5: Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor, conform art. 179, lit b) din Legea 98/2016, prin prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare sau superioare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare sau superioare (masti chirurgicale) cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să completeze DUAE-“ Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE, rubrica "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat"cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante, urmând ca documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: Recomandare/ Copii ale unor parti relevante ale Contractului de furnizare produse / Procese verbale de receptie/ certificate de predare-primire / documente constatatoare si orice alte documente relevante care atesta livrarea nominalizate de către Ofertant în DUAE ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE în legătură cu demonstrarea experienței similare. Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Pentru operatorii economici straini: Se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul: i. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016; ii. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016 În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională b. un formular DUAE separat pentru Operatorul Economic ale cărei capacități le utilizează, ii. Să marcheze „Da” în propriul DUAE care însoțește Oferta, În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire,, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei, următoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură ii. Să marcheze „Da” în propriul DUAE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Din SEAP, atasata la Anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC / contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate in SEAP, la rubrica Documentatii/ clarificari/ decizii, precum si prin publicare de erate. Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP,operatorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin intermediul SEAP. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download - aplicatiaverifierx86/64.exe). Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE-Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8 aprilie 2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021