Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 371481-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Bistrița: Desinfektionsausrüstung

2021/S 140-371481

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Bistrița
Nationale Identifikationsnummer: 4347569
Postanschrift: Piața Centrală nr. 6
Ort: Bistrița
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Peter Anna-Julia
E-Mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro
Telefon: +40 263224917/+40 263223923
Fax: +40 263237323/+40 263224706
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.primariabistrita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, SMIS 143288

Referenznummer der Bekanntmachung: 4347569_2021_PAAPD1176419
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39330000 Desinfektionsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este achiziția de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară necesare pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice, în 39 de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bistrița, în anul școlar 2020-2021 și pentru asigurarea unui climat de lucru cât mai sigur din punctul de vedere al stării de sănătate al elevilor și al personalului didactic din respectivele unități de învățământ. Caracteristicile/cerințele tehnice minimale solicitate pentru echipamentele/dispozitivele medicale și materialele de protecție sanitară ce fac obiectul prezentei achiziții se regăsesc în caietele de sarcini aferente fiecărui lot.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 20 de zile.

Autoritatea contractantă va răspunde la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici, în legătură cu documentația de atribuire, cu 10 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

Procesul de derulare a contractului este inițiat sub incidenta clauzei rezolutorii, în sensul că intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare din fonduri europene. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare din cadrul POIM nu se va semna, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a notifica furnizorul cu privire la încetarea de plin drept a contractului, fără posibilitatea ca furnizorul să solicite plata de daune/despăgubiri. Ofertanții care depun oferte în cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului de achiziție indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții participanți la această procedură acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei rezolutorii asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Contractul de furnizare intră în vigoare la data comunicării de către autoritatea contractantă a semnării contractului de finanțare și își produce efectele până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către ambele părți, respectiv până la expirarea termenului de garanție acordat produselor furnizate.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 908 407.04 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrița.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție de materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, după cum urmează:

1. combinezon de protecție cu glugă și inclusiv protecție încălțăminte = 9.161 bucăți

2. halat tip vizitator = 46 988 bucăți;

3. capeline 100 buc./set = 661 seturi;

4. vizieră de protecție = 2 277 bucăți;

5. mănuși de unică folosință-100 buc./cutie = 2 411 cutii;

6. mască chirurgicală trei straturi, pt. copii = 1 697 558 bucăți;

7. mască chirurgicală trei straturi, pt. adulți = 1 011 692 bucăți.

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în caietele de sarcini nr. 9 și nr. 10, atașate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componentă tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38410000 Zählinstrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrița.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, după cum urmează:

1. lampă mobile cu ultraviolete = 391 bucăți;

2. termoscanner = 104 bucăți;

3. termometru non-contact = 103 bucăți.

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în caietele de sarcini nr. 2, 3 și 4, atașate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrița.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, după cum urmează:

1. nebulizator = 134 bucăți;

2. consumabile pentru nebulizator = 33 320 litri.

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în caietul de sarcini nr. 1, atașat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrița.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție de materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, după cum urmează:

1. alcool sanitar = 31 311 litri;

2. dezinfectant pardoseli = 20 342 litri;

3. clor/hipoclorit litri =12 605 litri;

4. clorom 200 tab. sau echivalent, 200 tablete/cutie = 2 925 cutii.

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în caietul de sarcini nr. 11, atașat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39330000 Desinfektionsausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrița.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, după cum urmează:

1. stație dezinfecție mâini cu dispensor = 391 bucăți;

2. dezinfectant de mâini = 20 953 litri;

3. covor dezinfectant = 48 bucăți;

4. dozator săpun lichid = 441 bucăți;

5. săpun lichid antibacterian = 19 420 litri.

Cerințele tehnice minimale solicitate/caracteristicile produselor sunt prezentate în caietele de sarcini nr. 5, 6, 7 și 8, atașate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructura Mare/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, Obiectivul specific 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 025-058768
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 82/L
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Atlas Medical
Nationale Identifikationsnummer: 42958255
Postanschrift: Str. Voinicenilor nr. 62
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540252
Land: Rumänien
E-Mail: contact@atlasmedical.ro
Telefon: +40 753476771
Fax: +40 746611288
Internet-Adresse: www.atlasmedical.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 125 658.28 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 790 920.54 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 79/L
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Signal Spectrum S.R.L.-D
Nationale Identifikationsnummer: 35768576
Postanschrift: Str. Gheorghe Donici nr. 1
Ort: Comănești
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 605200
Land: Rumänien
E-Mail: signal.spectrum@yahoo.com
Telefon: +40 754764102/ +40 032709701
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 228 541.97 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 731 561.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80/L
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Socadance MD S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 18392942
Postanschrift: Str. Cavalerului nr. 368
Ort: Ștefănești
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 117715
Land: Rumänien
E-Mail: comenzi@horecatrend.ro
Telefon: +40 722309277
Fax: +40 722309277
Internet-Adresse: www.horecatrend.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 819 938.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 844 883.40 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 81/L
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 – Achiziție de echipamente/dispozitive medicale și materiale de protecție sanitară aferente proiectului „Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița”, conform tabelului

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 9
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 9
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 9
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Socadance MD S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 18392942
Postanschrift: Str. Cavalerului nr. 368
Ort: Ștefănești
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 117715
Land: Rumänien
E-Mail: comenzi@horecatrend.ro
Telefon: +40 722309277
Fax: +40 722309277
Internet-Adresse: www.horecatrend.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 230 831.25 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 541 042.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul juridic și evidență documente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița
Postanschrift: Piața Centrală nr. 6
Ort: Bistrița (Bistrița-Năsăud)
Postleitzahl: 420040
Land: Rumänien
E-Mail: primaria@primariabistrita.ro
Telefon: +40 263223923
Internet-Adresse: www.primariabistrita.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021