Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 371528-2021

22/07/2021    S140

Slovensko-Šaľa: Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby

2021/S 140-371528

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 126-333011)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurotrend
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42044227
Poštová adresa: Pázmáňa
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 927 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Peter Baláž
E-mail: gallova@opendoor.sk
Telefón: +421 31910944480
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurotrend-zapad.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."

Referenčné číslo: EUROTREND 01/2021/O
II.1.2)Hlavný kód CPV
92110000 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Audiovizuálny dokument a 12 krátkych šotov - 1 ks

Podrobná špecifikácia je v prílohe č.2

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/07/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 126-333011

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 09/08/2021
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 14:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 28/08/2021
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: